juni 2022

Sluit eens een slachthuis

Er zijn slachthuizen, die regelmatig in de fout blijven gaan. Torhout is zo een voorbeeld.

“Controles en handhaving zijn goed, maar er moet ook effectief opgetreden en ‘gestraft worden’”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 29 juni 2022.

Betrek Regionale Landschappen (RL) bij beleid tegen droogte en wateroverlast

Dat was het pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 28 juni 2022.

Ik heb in mijn vorig mandaat als Limburgs gedeputeerde, onder andere bevoegd voor Leefmilieu en Waterlopen, het initiatief genomen om de Limburgse RL te betrekken bij het beleid tegen droogte en wateroverlast. En die ervaringen zijn positief”, zegt Ludwig Vandenhove.

Getwijfel en perfectionisme

Mijn getwijfel hangt samen met mijn perfectionisme.

Als je perfectie nastreeft, twijfel je steeds of iets wel goed genoeg is. Tot de deadline zo dichtbij is dat je wel verder moet. Perfectionisme is dus de grootste vijand van perfectie.

Trudocs haalt weer uit…

“Trudocs haalt weer eens uit naar de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en ik word er (juist) in geciteerd”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.

Sportpark Hemelrijk Brustem: weer een luchtkasteel?

Het college van burgemeester en schepenen (cd&v-Open Vld-N-VA) van Sint-Truiden heeft aangekondigd een sportpark aan te leggen in de deelgemeente Brustem. (1)
Grootheidswaanzin? Aankondigingspolitiek?

Voor VOORUIT Sint-Truiden is dit geen goede beslissing”, zei fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022.
Wij vinden goed dat er in sportaccommodatie geïnvesteerd wordt, maar we hebben onze grote twijfels bij de locatie.”

Bij de darts voel ik mij thuis

“Afgelopen zaterdag 25 juni 2022 was het ‘dag van de darts’ voor mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

’s Namiddags was ik aanwezig op het 1ste Open PaReRo dartstornooi in de sporthal van het Koninklijk Atheneum, Jodenstraat 26 in Sint-Truiden.

En wie kwam ik daar tegen? Profdarter Kim Huybrechts, ‘the Hurricane’. 

Jaarlijkse barbecue achter de rug

Op zondag 26 juni 2022 organiseerde VOORUIT Sint-Truiden de jaarlijkse barbecue.

Het is al jaren traditie dat we het politieke jaar afsluiten met onze barbecue”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Liefde

En is er iets banalers dan erover klagen? Toch kunnen we het, alle misbruik ten spijt, niet vervangen, want het is robuust, van graniet, en omhuld door een ondoordringbaar pantser. Het is bestand tegen water en storm, en tevens een bliksemafleider. 

‘Agenten doorverwezen voor verspreiden filmpje masturberende transseksueel’

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022. (1)

Eindelijk is er duidelijkheid omtrent deze onverkwikkelijke zaak bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
Wij hebben daar recht op als democratische verkozenen, net zoals de bevolking.

Spreken voor Lokale en Regionale Besturen (LRB) (ACOD)

Op vrijdag 24 juni 2022 was Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gastspreker op de bijéénkomst van de militanten van LRB van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg van de Socialistische Vakbond.
Het ging eigenlijk om ‘verlate nieuwjaarsrecepties’ omwille van Covid19.
Locatie: Wok Plaza, Evence Coppéelaan 89 (C Mine), Genk.

Tags:

Nieuwsbrief nr. 142

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Een Vlaams dierenwelzijnslabel: gaat nog even duren

Een dierenwelzijnslabel voor alle dieren, die bestemd zijn voor consumptie, kan een belangrijke stap betekenen voor het dierenwelzijn.
Hoe staat het met de concrete realisatie ervan?

Europese Commissie (EC) schiet Vlaams landbouwbeleid af

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) binnen de Europese Unie (EU) moe(s)t elke (deel)staat een plan indienen.
Vlaanderen was te laat met het indienen en krijgt een ruim onvoldoende van de EC.

“Er waren heel wat vragen omtrent deze aangelegenheid in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 22 juni 2022. Ook ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's