Sportpark Hemelrijk Brustem: weer een luchtkasteel?

Het college van burgemeester en schepenen (cd&v-Open Vld-N-VA) van Sint-Truiden heeft aangekondigd een sportpark aan te leggen in de deelgemeente Brustem. (1)
Grootheidswaanzin? Aankondigingspolitiek?

Voor VOORUIT Sint-Truiden is dit geen goede beslissing”, zei fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022.
Wij vinden goed dat er in sportaccommodatie geïnvesteerd wordt, maar we hebben onze grote twijfels bij de locatie.”

De stad Sint-Truiden wil op die site een multifunctioneel sportpark aanleggen met kunstgrasvelden, petanqueterreinen, een ondergrondse schietbaan, een Finse piste en een polyvalente zaal.
De bedoeling is om ineens de historisch vervuilde grond te saneren en de Cicindriabeek te herwaarderen.

“Het gaat over een uitgave van 6 miljoen euro (zonder Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW)), waarvan 1 miljoen euro zou gesubsidieerd worden.
Precies alsof er geen financiële problemen bij de stad Sint-Truiden zijn. (2) En dit project staat helemaal niet in de begroting en de meerjarenplanning”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wil de cd&V-Open Vld-N-VA de verenigingen sussen? En wat met de andere (sport)verenigingen, die ook op zoek zijn naar een (andere) locatie?

Wij stellen ons grote vragen bij de locatie.
Gaat dit niet voor heel wat overlast zorgen voor het dorp Brustem? Het voorgestelde aantal parkings gaat beduidend te weinig zijn op het ogenblik dat de diverse sporters er actief zullen zijn. Bovendien moet het in-en uitrijden van de accommodatie via dezelfde beperkte weg gebeuren. En wat met de drukke Haspengouwse fietsroute, die daar passeert en de talrijke fietsers?

Wij vinden het domein Terbiest een veel betere locatie om zo een sportpark aan te leggen.
Daar zijn nu al heel wat sportverenigingen gevestigd en zo kan dat gebied als een groene long bewaard blijven. Op die plaats kan eveneens veel meer planmatig en op termijn gewerkt worden. Immers, de sportverenigingen hebben daar nu een locatie, zij het verouderd. Maar investeringen van de stad zelf enerzijds, onder andere de aankoop van het domein van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en anderzijds via een herinvoering van het subsidie reglement dat in onze bestuursperiode heel wat culturele-, jeugd- en sportverenigingen de kans gegeven heeft hun gebouwen te renoveren en/of te vernieuwen, kunnen daar een oplossing voor bieden.

Op het domein Terbiest hebben alle verenigingen een eigen cafetaria, hetgeen belangrijk is voor hun inkomsten.
In Brustem zou er een gemeenschappelijke horecagelegenheid komen bij de schietstand, die zou uitgebaat worden door de Sint-Truidense Karabijn en Pistool Schutters (SKPS).
Uiteraard zijn de andere verenigingen daar allesbehalve gelukkig mee.
Wat met de duivenvereniging De Eendracht, de Hondenschool Onze Trouwe Vriend (OTV) Terbiest en nog andere organisaties, die nu op Terbiest zitten en waarover nu geen sprake is van herlokalisatie?
Wat met de niet-georganiseerde jeugd, die een balletje willen trappen of een andere sport willen doen?

Is het toeval dat de opening gepland is voor 2025 na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024? Voor ons als Vooruit niet, voor ons is het onderdeel van de aankondigingspolitiek van de cd&v-Open Vld-N-VA-coalitie.”

Fractieleider Gert Stas besluit: “Niemand wordt beter van dit megalomaan project: noch de inwoners van Sint-Truiden in het algemeen en die van Brustem in het bijzonder, noch de betrokken verenigingen.”