Spreken voor Lokale en Regionale Besturen (LRB) (ACOD)

Op vrijdag 24 juni 2022 was Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gastspreker op de bijéénkomst van de militanten van LRB van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg van de Socialistische Vakbond.
Het ging eigenlijk om ‘verlate nieuwjaarsrecepties’ omwille van Covid19.
Locatie: Wok Plaza, Evence Coppéelaan 89 (C Mine), Genk.

Ik ben altijd dankbaar als ik door centrales of afdelingen van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) uitgenodigd wordt om te spreken”, zegt Ludwig Vandenhove. “Uiteraard als politicus, maar ook als jarenlang lid - meer dan 40 jaar - van de vakbond.
Ik speel dan elke keer ‘een thuismatch’.

Ik heb het kort gehad over het beleid van de huidige Vlaamse regering op het vlak van het overheidspersoneel.
Algemeen gaat het steeds over afbouwen en privatisering en dat geldt zowel voor Vlaanderen, als voor provincies en gemeenten.
Statutaire personeelsleden worden in het beste geval vervangen door contractuelen.
Wie kan mij één voorbeeld noemen van een privatisering, die minder kost voor de burger en/of die een betere dienstverlening voor de burger betekent?
Het zou de moeite lonen om eens een overzicht te maken van de privatiseringen van de afgelopen vijf of tien jaren en hoeveel arbeidsplaatsen - statutairen en contractuelen - daar al mee verloren gegaan zijn. En vooral wat dat aan de belastingbetaler gekost heeft in plaats van te besparen.

Burgers hebben vaak kritiek op de overheid hoewel ze er zelf hun brood verdienen.
Denken we maar aan diegenen, die tewerkgesteld zijn in de brede welzijnssector en/of in het onderwijs. Het gaat immers om hoofdzakelijk door de overheid gesubsidieerde sectoren. De solidariteit met de overheidsdiensten zou dus net nog veel groter moeten zijn.

Ik begrijp dat burgers lastig zijn bij stakingen. Maar als iemand mij een actiemiddel kan aanreiken dat dezelfde effecten heeft, graag, maar ik ken er nog altijd geen.

Wat heeft de huidige Vlaamse regering in grote lijnen beslist gedurende de eerste 3 jaren?
1.De hervorming van het Vlaams personeelsstatuut, het zogeheten 5 sporenbeleid:  de rechtspositie, het loopbaan- en beloningsbeleid,  de ziekteregeling en re-integratie, de uitstroom en de pensioenregeling.
2.Privatisering thuiszorg Oostende.
Met dit dossier heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers het terecht verkorven bij zijn eigen administratie en bij de vakbonden door partijgenoot en burgemeester Bart Tommelein te volgen. Het overleg met de vakbonden verloopt momenteel dan ook zeer stroef.
De privatisering in de welzijnssector moet gestopt worden, ik pleit zelfs voor een uitfasering. En VOORUIT wil zeker iets doen aan de tarieven, bijvoorbeeld in de bejaardentehuissector: waarom niet werken op basis van de inkomsten, zoals bij de sociale huisvesting?
3.Werken in tijden van Covid19.
Het personeel heeft bewezen de nodige flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen tijdens Corona.
Het wordt tijd dat er op alle niveaus duidelijkheid komt over het hybride en/of het thuiswerk en dat het personeel in de voordelen, ook financieel, mag delen.
4.Moelijke financiële situatie lokale besturen.
Mag niet afgewenteld worden op het personeel.
Waarom niet het Gemeentefonds indexeren gelijklopende met de inflatie?
5.Decreet Lokale Democratie.
Wat gaat dit geven voor de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de gemeenten?
Wat gaan de gevolgen voor het personeel zijn?
Op dit moment hoor ik de meest onlogische combinaties van samenwerkingen tussen partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen om toch maar de sterkste te zijn om zo eventueel de burgemeester te kunnen leveren.
Het gaat het democratisch deficit bij de burger nog doen toenemen.

Kortom, een weer strijdvaardige en gezellige namiddag.”

  • Zie onder andere ook ‘5 sporenbeleid’ van vrijdag 10 december 2022 op deze website.
     
  • Foto: Stefan 'T Jolyn.

 

Tags: