juni 2022

Be-le-vingen in PRIMEUR

In het magazine PRIMEUR van de maand juni (1) wordt een artikel gewijd aan de tentoonstelling van de vzw Kunst Groen ‘Be-le-vingen’ met onder andere een interview met voorzitter Ludwig Vandenhove.

De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 25 september 2022.

Ouder(en)mishandeling

In het derde seizoen van de documentaire reeks ‘Als je eens wist’ van Hilde Van Mieghem op televisiezender Canvas wordt ingegaan op de problematiek van de ouder(en)mishandeling door de kinderen aan de hand van concrete situaties.

Fraude met paarden: echte criminaliteit!

“Enkele weken terug vonden op diverse plaatsen in België, hoofdzakelijk in Vlaanderen, huiszoekingen plaats rond een grootschalige fraude met paarden .
Het gaat over een zwaar dossier met heel wat probleemsituaties, gaande van zware overtredingen tegen het dierenwelzijn, echte dierenmishandeling en financiële en fiscale fraude”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Worden veroordeelde terroristen voldoende begeleid?

Sinds de aanslagen in 2016 werden meer dan 500 veroordelingen voor terrorisme uitgesproken in België.

Hoe is die personen vergaan en wat is hun situatie op dit ogenblik?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een federale aangelegenheid, vermits Justitie in de eerste plaats verantwoordelijk is. Zo zijn er de gerechtelijke uitspraken en de veroordelingen en de zogeheten deradicaliserings- (deradex)afdelingen in de gevangenissen van Ittre en Hasselt.

Fascisten

Wat je met fascisten hebt, is dat een decennialange ervaring het moeilijk maakt hen te geloven als ze zeggen dat ze veranderd zijn

De Europese Commissie (EC) geeft Vlaanderen een onvoldoende voor het landbouwbeleid

“Zo horen we het ook eens van een ander dat er aan het Vlaamse landbouwbeleid heel wat schort”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Onverdoofd slachten kan niet!

“Voor mij is en blijft het duidelijk: onverdoofd slachten kan onder geen enkel beding”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die het thema dierenwelzijn opvolgt in het Vlaams parlement voor VOORUIT.

Dat de Brusselse fractie - One.Brussels - tegen het verbod op onverdoofd slachten heeft gestemd in de bevoegde commissie van het Brussels parlement, gaat in tegen de officiële partijlijn”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ik betreur dat ten zeerste.

Wantoestanden in varkensstallen

“De wantoestanden in sommige varkensstallen blijven maar aanhouden.
Dat blijkt alleszins uit recent genomen beelden van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij onaanvaardbaar, die ‘cowboys’ moeten er gewoon uit.

Kienavond VOORUIT Sint-Truiden: ‘volle bak’

Het was weer ‘volle bak’ tijdens de kienavond van VOORUIT Sint-Truiden op vrijdag 10 juni 2022 in de parochiaal centrum in Melveren, Melveren-Centrum 60.

“Een overvolle zaal en tevreden mensen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

10 extra dagen geboorteverlof voor vaders en meeouders

Mede dankzij de inspanningen van VOORUIT in de federale regering wordt het geboorteverlof uitgebreid van 10 tot 20 dagen vanaf zondag 1 januari 2023 voor alle vaders en meeouders. 

Pakjes… en de mensen?

‘Inval bij PostNL: geen vertraging van pakjes’ (1)

Zijn de mensen, de arbeidskrachten niet veel belangrijker dan pakjes, die binnen 1, 2, 3 moeten geleverd worden?

Waar gaat onze maatschappij naartoe?

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 7 juni 2022 lag de aanpassing voor van het VCO-decreet.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens VOORUIT bij ‘het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019’.

“Hieronder vindt u mijn tussenkomst.
Uiteindelijk heb ik mij namens VOORUIT onthouden bij de stemming, omdat andermaal aan de rechten van het parlement wordt geraakt”, zegt Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 140

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's