juni 2022

Waarom zo weinig cijfers over inbreuken op dierenwelzijn?

“Ik heb al talrijke schriftelijke parlementaire vragen gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) over cijfers - of het gebrek eraan - over alle mogelijke inbreuken tegen het dierenwelzijn. Maar de antwoorden zijn steeds ontoereikend en ontgoochelend”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Daarom heb ik de minister er op woensdag 25 mei 2022 mondeling over ondervraagd in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

Cocon

Leven ‘de Wetstraat’ en de nationale politiek in een cocon? 

Ja, ik kan dat (tot op zekere hoogte) bevestigen.
Dat geldt nog des te meer voor het Vlaams parlement.

Nieuwsbrief nr. 139

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

‘The Big Shift’ nog in Heers en Wellen

“Collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns en ikzelf organiseren nog inspraakmomenten rond klimaatproblemen en -oplossingen in Heers en Wellen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Maak nog van de gelegenheid gebruik om mee te komen debatteren.”

Over voedseloverschotten en voedselbanken

Er zijn berichten dat de voedselbanken met tekorten kampen, omdat de donaties door de voedingsindustrie afnemen. (1)
Hoe lossen we dat op?

“Het was één van de vragen om uitleg tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 1 juni 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik ben voor een federale kieskring

Open Vld heeft een wetsvoorstel ingediend om een zogeheten federale kieskring in te voeren.
Daarbij zouden 20 van de 150 Kamerzetels ingevuld worden door nationale kandidaten.

“Wat wil dat zeggen? Dat de inwoners uit Brussel en Wallonië voor Vlaamse kandidaten zouden kunnen stemmen en omgekeerd Vlaanderen voor kandidaten uit Brussel en Wallonië bij de federale parlementsverkiezingen.
Ik ben ervoor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik heb dat principe altijd al verdedigd als voorzitter van B-Plus.

‘Nieuwe kunstcreaties’

Naar aanleiding van vijftig jaar Vlaams Parlement kregen zes hedendaagse kunstenaars de opdracht om een kunstwerk te creëren met als open thema ‘het democratisch bestel in de breedste zin van het woord’.

De vernissage ging door op woensdag 1 juni 2022 in zaal De Schelp in het Vlaams Parlement (ingang langs bezoekerscentrum, IJzeren kruisstraat 99, 1000 Brussel).
Ludwig Vandenhove was erbij.

Dansnamiddagen in volkshuis Curieus - aanstaande zondag 5 juni

De volgende dansnamiddag van S-Plus - en VOORUIT Sint-Truiden gaat door op zondag 5 juni 2022 in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46.

Iedereen is hartelijk welkom”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Neen, illegale slachtvloeren kunnen niet

“Illegale slachtvloeren kunnen onder geen enkel beding voor mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook niet als dat aan het licht komt in de rand van het hele stikstofdebat.

Streng optreden is mijn boodschap.

Eind maart 2022 bleek dat er een proces-verbaal is opgemaakt tegen de abdij van Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) door het departement Omgeving als gevolg van een aantal inbreuken tegen het dierenwelzijn.
De abdijboerderij zou een illegale slachtvloer hebben
.

Pagina's