Sluit eens een slachthuis

Er zijn slachthuizen, die regelmatig in de fout blijven gaan. Torhout is zo een voorbeeld.

“Controles en handhaving zijn goed, maar er moet ook effectief opgetreden en ‘gestraft worden’”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 29 juni 2022.

Recent hebben zich nog maar eens ernstige overtredingen tegen het dierenwelzijn voorgedaan in het slachthuis van Torhout.
Het ging zowel over het niet verdoofd slachten van dieren, als over het overtreden van de hitteregels.

Het is niet de eerste keer dat de uitbating in Torhout negatief in het nieuws komt rond het dierenwelzijn.

Zulke uitbatingen mogen gerust eens gesloten worden als er telkenmale opnieuw overtredingen gebeuren.
De enige taal, die zulke eigenaars kennen, is de economische, aan hun geld zitten
.

Tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 29 juni 2020 ondervroeg ik Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA)."

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)