juni 2022

Ludwig Vandenhove in ‘NIEUWSPEPER’

In de meest recente editie wordt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aangehaald met zijn initiatieven rond de problematiek van de wateroverlast en de al dan niet erkenning ervan door het Vlaams Rampenfonds.

Internationaal seniorenbeleid

De Verenigde Naties (VN) zijn ook actief bezig rond seniorenbeleid.
De diverse lidstaten, zoals België en Vlaanderen - is een Vlaamse bevoegdheid -, kunnen hier goede elementen uithalen voor eigen initiatieven, zeker al het gaat over het garanderen van (bepaalde) rechten voor ouderen.

“Onlangs is in Rome de ‘Ministerial Conference on Ageing 2022’ doorgegaan in Rome in een organisatie van de Verenigde Naties (VN), meer bepaald door de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Meer bewustmaking rond defibrillatoren

“Er moet meer sensibilisering gebeuren rond de aanwezige defibrillatoren op het grondgebied van Sint-Truiden. Bovendien moeten er meer personen, onder andere stadspersoneel, aangezet worden om opleidingen te volgen om ermee te kunnen werken”
Dat zei VOORUIT-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti tijdens de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022.

Roofkunst

Ik vraag me vandaag steeds vaker af: wordt het wezen van onze welvaart niet gekenmerkt door diefstal? De Pandora papers zijn net uitgekomen en dat zaakje stinkt nog erger dan de Panama Papers indertijd. We zien een immense kapitaalvlucht van ettelijke miljarden waar we goede dingen mee zouden kunnen doen voor de gemeenschap

Waarom geen bedrijfsrevisor voor de jaarrekening stad en OCMW?

“De toestand van de stads- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-financiën van Sint-Truiden is ronduit slecht”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Tel daar nog een aantal recente feiten bij: de vernieg door de gouverneur van de begroting 2022, het niet-innen van de taksen op eroshuizen en de recente boete van 128 000 euro door de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW)-administratie.

Wie vertrouwt die situatie nog? Wij als VOORUIT alleszins niet.

Ludwig Vandenhove wordt gemeenschapssenator voor VOORUIT

Het partijbureau van VOORUIT heeft op maandag 20 juni 2022 unaniem Ludwig Vandenhove aangeduid als gemeenschapssenator in opvolging van Katia Segers.

Het gaat om een onbezoldigde functie, die aangeduid wordt binnen de VOORUIT-fractie van Vlaamse Parlementsleden.

Media: de eerste macht?

In een goed werkende democratie zou de politiek moeten bepalen wat interessant is voor de pers.

In België en Vlaanderen gebeurt ondertussen (te) dikwijls het omgekeerde.
Kenmerkend zijn de vragenuurtjes in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (federaal) en het Vlaams parlement, vaak gebaseerd op verklaringen in of van de media.

VOORUIT blijft bij standpunt: onverdoofd slachten kan niet!

De Brusselse fractie van VOORUIT - one.brussels - heeft ook in de plenaire vergadering van het Brussels parlement tegen onverdoofd slachten gestemd. (1)

Een spijtige zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar een goede en terechte reactie van voorzitter Conner Rousseau door onmiddellijk fractieleider Fouad Ahidar uit het VOORUIT-partijbureau te zetten. Leiden, baas spelen, zo hoort het, dat heb ik ook altijd proberen te doen in mijn lange politieke loopbaan.

Vlaanderen heeft nood aan een globaal hagenplan

“Hagen, heggen en houtkanten hebben talrijke voordelen voor de natuur en voor de landbouw.
Waarom voert Vlaanderen geen beleid rond deze en andere Kleine Landschapselementen (KLE’s)?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op woensdag 15 juni 2022 was er een debat in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement omtrent deze problematiek na een parlementaire vraag.

Rekenhof: begrotingsaanpassing light 2021

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement werden op dinsdag 14 juni 2022 de begrotingsaanpassing (BA) (light) 2022 van de Vlaamse regering en de bemerkingen van het Rekenhof hierop besproken.

Ik voerde als vast commissielid het woord namens de VOORUIT-fractie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Hieronder vindt u de belangrijkste bemerkingen van mijnentwege.

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden - 26 juni

Kom naar de jaarlijkse barbecue van VOORUIT Sint-Truiden.

“Dit jaar doen we het kerkdorp Zepperen aan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De barbecue gaat door op zondag 26 juni 2022 in ontmoetingscentrum De Veva, Eynestraat 79 in Zepperen (Sint-Truiden).

Vlaanderen en de regeneratieve landbouw

Hoe zit het in Vlaanderen met de zogeheten regeneratieve landbouw?
Welke zijn de plannen ter zake?

Nieuwsbrief nr. 141

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's