Een Vlaams dierenwelzijnslabel: gaat nog even duren

Een dierenwelzijnslabel voor alle dieren, die bestemd zijn voor consumptie, kan een belangrijke stap betekenen voor het dierenwelzijn.
Hoe staat het met de concrete realisatie ervan?

“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) zegt dat zo een algemeen dierenwelzijnslabel of per sector op relatief korte termijn kan gerealiseerd worden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik geloof in zijn intenties, maar hij heeft daarvoor zeker de ondersteuning nodig van de Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).

Daarom ondervroeg ik minister Jo Brouns over zijn standpunt tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 22 juni 2022.
Zijn antwoord was ontgoochelend, hij verwees in feite naar de bevoegdheid Dierenwelzijn.

Mijn visie is duidelijk: een goed functionerend dierenwelzijnslabel kan er enkel maar komen als landbouw en de diverse sectoren hier volop willen aan meewerken. En als ik het zo beluister, zal dat nog een tijdje gaan duren.

Binnen de kippensector  is er een goed, zij het nog beperkt initiatief in de vorm van het diervriendelijke label ‘Belgisch Beter Leven’. (1)
Die richting moet het uitgaan.

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)