juni 2021

Is elektrocross de toekomst van de motorcross in Vlaanderen?

Het wordt steeds moeilijker om locaties te vinden in Vlaanderen waar er nog aan motorcross kan gedaan worden.
Dat geldt zeker na de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het ‘Hondapark’ in Olmen.

“Ik stelde een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over de toekomstmogelijkheden van de motorcross in Vlaanderen en wat de specifieke rol daarin kan zijn van de elektrocross”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: graag sluitende procedures bij toekenning subsidies

Voorheen gebeurde de toekenning van subsidies door het Agentschap Toerisme Vlaanderen vrij transparant op basis van bepaalde criteria en duidelijk omschreven dossiers, die moesten ingediend worden.
De laatste tijd zijn er een aantal voorbeelden, waarbij duidelijk van deze methodiek is afgestapt.

Federaal en Vlaams stemmen omgaan met gevangenen op elkaar af

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zal een nieuw personeelsbeleid introduceren bij de opening van de gevangenis in Haren.
De bedoeling is dit initiatief uit te rollen over alle Belgische gevangenissen.

‘Harde sporten’: het vervolg

Hoe gaat het nu verder met de zogeheten ‘harde sporten’ in Vlaanderen na de uitspraak van de Raad van State inzake het motorcrossterrein ‘Hondapark’ in Olmen?

“Ik heb er in maart van dit jaar Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir al over ondervraagd in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Nu heb ik een aantal bijkomende schriftelijke vragen gesteld.

De toekomst

De toekomst is te onmetelijk om er zich een voorstelling van te kunnen maken, ze komt eraan, meer niet

Huishoudhulpen met dienstencheques beter beschermd

Op donderdag 3 juni 2021 vond in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie de bespreking plaats van de wijziging van de wet van vrijdag 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen.

Ludwig Vandenhove volgde het debat voor VOORUIT.

Hagelkanonnen: blijven voor overlast zorgen

“Bij hagel of onweer blijven de zogeheten hagelkanonnen, die belangrijk zijn voor de fruitsector, voor een zekere geluidsoverlast zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Voor de mens, maar ook voor de dieren: net zoals bij vuurwerk, worden zij serieus opgeschrikt.”

“Ik heb er al verschillende parlementaire vragen over gesteld, zowel aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Voor één keer zijn de Limburgers beter af…

De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) doet proefprojecten om in de zomerperiode extra treinen naar de zee in te leggen, waarop gereserveerd, ingeschreven kan worden.
Het gaat om de zogenaamde ‘Kust-Express’.

Waarom zullen die treinen niet vanuit Limburg vertrekken? is een vraag, die ik vaak krijg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van vrijdag 4 juni 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land -en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Korte keten erkend als volwaardig verdienmodel’.

Hieronder vindt u het artikel.

‘MIJN DORP’ Halmaal

Van zaterdag 29 mei 2021 tot en met zondag 11 juli 2021 kan je in Halmaal (Sint-Truiden) een kunstwandeling doen.
Op de wandeling kan je op diverse plaatsen in het dorp kunstwerken bewonderen in open lucht, in de velden en in de tuinen of achter de vensters in verschillende woningen.

Halmaal-Art is er andermaal in geslaagd een ideale combinatie te maken van kunst en het dorp”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “En dat in combinatie met het landschap en de omgeving.

Vrijwilligers moeten betaald worden

"De vrijwilligers in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden leveren schitterend werk. Dan is het ook normaal dat ze hun vrijwilligersvergoeding tijdig uitbetaald krijgen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het volk

Pauw was van het volk, ook al kon dat volk hem serieus zijn kloten uithangen. Maar dat gaf hem op zijn beurt het recht dat volk zelf regelmatig de kloten uit te hangen en hij vond dat een allerbeste regeling.

Nieuwsbrief nr. 88

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's