juni 2021

Dierenproeven op rhesusapen: het vervolg

“Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierenproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde, op aangeven van ‘Animal Rights vzw’, een vervolgvraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in verband met de omstandigheden van rhesusapen in het geval van neurofysiologisch onderzoek.”

Biodiversiteit op industrieterreinen

“We moeten elke mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen en om de strijd tegen de klimaatopwarming op te drijven, aangrijpen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“We moeten alle kleine en grote opportuniteiten aanwenden.

Recent zijn tuinen en private eigendommen ‘ontdekt’ als mogelijke locaties.
Kijken we maar naar het succes van de actie ‘Maai Mei Niet’. (1)

Kasteel van Heers

De Vlaamse overheid heeft principieel beslist het kasteel van Heers aan te kopen.

Het kasteel bevindt zich in een erge staat van verval.

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Er is een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven.

Berlinde De Bruyckere in Maastricht

Momenteel loopt de tentoonstelling ‘Engelenkeel’ van Berlinde De Bruyckere in het Bonnefantenmuseum in Maastricht (Nederland), Avenue Ceramique 250.

Mijn echtgenote Sonja en ik hebben de expositie bezocht op zondag 13 juni 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben al verschillende tentoonstellingen van Berlinde De Bruyckere bezocht. Zij was in 2007 ook in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden te gast met ‘Should clouds be wasted, and little fish’
Zij staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst.

Biedt koolstoflandbouw een mogelijke oplossing?

Koolstoflandbouw of ‘carbon-farming’ zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

In het kader van de Europese Unie (EU) is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koolstoflandbouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Welke zijn de mogelijkheden?
Kan er een verdienmodel voor de landbouwers uit ontstaan?
Welke initiatieven zal Vlaanderen hierrond nemen?

Terug op toer!

“Covid-19 is een harde periode geweest voor iedereen. En voor alle duidelijkheid: we moeten blijven opletten en de regels blijven respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook voor politici, zeker voor hen, die graag onder en tussen de mensen komen, is het geen gemakkelijke tijd geweest.
Ik geloof nog altijd dat het beste contact voor politici, zeker voor de gemeentepolitiek, het persoonlijk contact is.
De veelbesproken sociale media kunnen hoogstens enkel aanvullend werken.

Komt er een Europees dierenwelzijnslabel op voeding?

Op Europees niveau wordt onderzocht of er in het kader van de Farm to Fork-strategie geen etikettering van dierenwelzijn kan komen. Zo zou beter de toegevoegde waarde doorgegeven kunnen worden aan de volgende schakels in de voedselvoorzieningsketen.

Onverantwoord!

“Iedereen, die iets kent van bouwwerken en/of volksgezondheid, weet hoe gevaarlijk het is om blootgesteld te worden aan asbest”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.
“Aan personen en zeker aan personeel, die hiermee geconfronteerd worden, moet maximaal bescherming geboden worden.”

Individualisten

Politiek zou een ploegsport moeten zijn, zo hebben ze het mij toch altijd geleerd.

Nochtans kom ik er steeds meer individualisten in tegen.

Zij zouden veruit de sterkste partij vormen als ze zich zouden verenigen…

Culturele samenwerking tussen Nederland en België/Vlaanderen

“Er zijn een aantal initiatieven qua culturele samenwerking tussen Nederland en bij uitbreiding de Euregio en België/Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar te weinig.

Ik deel de kritiek dat Vlaanderen op dat vlak meer initiatief aan de dag zou moeten leggen.
Zeker naar Nederland toe met onze zelfde taal en onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Nieuwsbrief nr. 90

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Te dikke huisdieren

“Te dikke huisdieren wordt een steeds groter probleem.
Voor henzelf uiteraard”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De media staan er vol van.
Het is nodig dat er preventieve en sensibiliserende maatregelen komen.
Dat gaat gebeuren via de dierenartsen antwoordde Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op mijn vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 16 juni 2021.

Pagina's