Federaal en Vlaams stemmen omgaan met gevangenen op elkaar af

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zal een nieuw personeelsbeleid introduceren bij de opening van de gevangenis in Haren.
De bedoeling is dit initiatief uit te rollen over alle Belgische gevangenissen.

“Er zal daar gewerkt worden met veiligheidsassistenten, die instaan voor de bewaking en de beveiliging van personen en gebouwen en met detentiebegeleiders, die moeten zorgen voor het toezicht en de begeleiding van de gedetineerden.
Het gaat in feite om een ontdubbeling van de huidige functie van penitentiair beambte.

De rol, die de detentiebegeleiders zullen opnemen, sluit nauw aan bij de taken van de Vlaamse justitieassistenten”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove

“Inhoudelijk een goede operatie, maar in welke mate is deze federale beslissing genomen in overleg met de gemeenschappen, zodat er maximaal op elkaar kan ingespeeld worden?”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Gaat het echt om een positief voorbeeld van samenwerkingsfederalisme?”

Ik ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir hieromtrent in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 8 juni 2021." (1)

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister.