Agentschap Toerisme Vlaanderen: graag sluitende procedures bij toekenning subsidies

Voorheen gebeurde de toekenning van subsidies door het Agentschap Toerisme Vlaanderen vrij transparant op basis van bepaalde criteria en duidelijk omschreven dossiers, die moesten ingediend worden.
De laatste tijd zijn er een aantal voorbeelden, waarbij duidelijk van deze methodiek is afgestapt.

“Ik ondervroeg hierover Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme op dinsdag 8 juni 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Blijft dit de werkwijze?
Heeft deze aanpak iets te maken met de relance?
Wordt er teruggegrepen naar de traditionele manier van werken, waarbij er veel minder sprake kan zijn van het bevoordelen van bepaalde projecten?

Het is alleszins belangrijk dat de diverse promotoren, organisaties en gemeenten weten waar ze aan toe zijn.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)