juni 2021

Aandacht voor de kermis

De foorreizigers zijn één van die groepen, die tot nu toe al zwaar geleden hebben onder de Covid-19 crisis.

“Tijdens de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie in het Vlaams parlement op donderdag 3 juni 2021 heb ik nog maar eens gepleit dat de kermissector zo snel mogelijk de normale activiteiten zou kunnen hervatten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

Op woensdag 2 juni 2021 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur unaniem goedgekeurd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens de VOORUIT-fractie.

Hieronder vindt u de tussenkomst. (1)

Transparantie graag!

“De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden blinkt allesbehalve uit in transparantie.

Zeker niet spontaan vanuit henzelf, maar zelfs niet als wij als VOORUIT-oppositie vragen stellen of tussenkomsten doen in de gemeenteraad”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Zo dringt fractieleider Gert Stas al een hele tijd aan op meer duidelijkheid en een grotere bekendmaking bij de verkoop van onroerende goederen.
Voor de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021 hadden wij daar zelfs een bijkomend agendapunt over ingediend.

De korte keten

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 2 juni 2021 is de resolutie met betrekking tot de korte keten in Vlaanderen eenparig goedgekeurd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove is medeondertekenaar van deze resolutie en deed een tussenkomst namens de VOORUIT-fractie.

Exactere schatting watergebruik landbouw nodig

Alle burgers en sectoren moeten proberen om hun steentje bij te dragen aan de oplossing van de waterschaarste, waarmee we als gevolg van de klimaatopwarming de laatste jaren meer en meer geconfronteerd worden.

“Dat geldt ook en misschien zeker voor de landbouwsector.
De landbouwsector zou verantwoordelijk zijn voor om en bij de 17% van het grondwatergebruik of om en bij de 55 miljoen kubieke meter per jaar. Maar het probleem is dat deze cijfers dateren van bijna 20 jaar geleden.

Subsidies dierenasielen: nog vragen

De subsidiedossiers voor dierenasielen moesten binnen zijn op uiterlijk maandag 31 mei 2021.
Een aantal aanvragers zaten/zitten nog met een aantal praktische problemen en vragen.

Dat is niet abnormaal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Uiteindelijk gaat het om een nieuwe regeling.

Ludwig Vandenhove in Tijdschrift van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter

“Ik ben nog al bekommerd over de dubbelzinnige manier waarop met Bijzondere Veldwachters en vooral met hun statuut wordt omgegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans kunnen Bijzondere Veldwachters een bijzondere rol spelen in het vrijwaren van de OPEN ruimte en zorgen voor de handhaving van de er geldende regels, wetten en decreten.
Het is nodig dat er werk gemaakt wordt van een ernstig statuut voor deze personen en dat de federale overheid en Vlaanderen hierin eindelijk tot een eensluidend standpunt zouden komen.

Verontreinigingen grondig aanpakken

"Elke verontreiniging van beken en waterwegen moet grondig aangepakt worden en er moet naar de echte verantwoordelijk(en) gezocht worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Zo werd er begin maart 2021 nog een ernstige watervervuiling vastgesteld op de Laambeek, de Mangelbeek en de Demer in Lummen, nabij het Schulensmeer.
Hetzelfde probleem duikt er regelmatig op.

De begraafplaats

Meer en meer vrienden en kennissen van weleer verdwijnen en hergroeperen zich op de begraafplaats achter de kerk.

Geen mobiel recyclagepark in Sint-Truiden

“Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft namens de VOORUIT-fractie tijdens de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021  voorgesteld om in Sint-Truiden een mobiel recyclagepark in te richten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar het voorstel werd weer afgeschoten door de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid.

Pagina's