juni 2021

Subsidies platteland samen gooien

“Er gaan al zo weinig subsidies naar plattelandsbeleid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarom ze dan niet meer groeperen?

Het zou een (beter) beleid mogelijk maken.
Voor wanneer is er een echt Vlaams horizontaal of transversaal plattelandsbeleid?
Waarbij er een globaal Vlaams plan komt met betrokkenheid van alle Vlaamse ministers en alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. En met een echt samenwerkingsfederalisme met de federale overheid?

Aantal sociale woningen in Sint-Truiden blijft te laag

Uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat de stad Sint-Truiden qua aantal sociale woningen gemiddeld beter ‘scoort’ dan het Vlaams en het Limburgs gemiddelde. (1) (2)  

“Maar dat is niets om over te ‘triomferen’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Rekenhof: begrotingsaanpassing light 2021

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement werden op dinsdag 15 juni 2021 de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering en de bemerkingen van het Rekenhof hierop besproken.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT- fractie als vast commissielid.

Worden de provincies verder ontmanteld?

“Ik hoop van niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse regering heeft alleszins niet de intentie om het gedeelte van het onroerend erfgoedbeleid dat nog bij de provincies zit, over te hevelen naar Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Leeg

Heel ons economisch model is gericht op meer bijbouwen en meer inkomsten genereren. We zouden dat eigenlijk moeten omkeren, zodat een gemeente geld krijgt voor wat ze leeg laat. (1)

En de paardensector?

Vlaanderen heeft een belangrijke paardensector, zowel economisch, als sportief.

“Hoe heeft die sector de Covid-19 periode doorgemaakt?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. Daarom heb ik er een schriftelijke vraag over gesteld zowel aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Visserijrapport

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werd op woensdag 9 juni 2021 het Visserijrapport (VIRA) 2020 van het Vlaams departement Landbouw & Visserij besproken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en stelde een aantal vragen.

Zal CD&V voorzitter Joachim Coens VOORUIT volgen?

“Wij zijn als VOORUIT tegen de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT wil dat de opkomstplicht blijft bij lokale verkiezingen. Volgens diverse publieke verklaringen CD&V voorzitter Joachim Coens blijkbaar ook.

Benieuwd of de CD&V in het Vlaams parlement het VOORUIT amendement van collega’s Kurt De Loor, Maxim Veys en Conner Rousseau en mijzelf zal volgen.

Brecht Evens

De eerste Belgische solotentoonstelling van striptekenaar Brecht Evens vindt deze zomer plaats in Hasselt in Het Stadsmus (Guido Gezellestraat 2) en in Villa Verbeelding (Bampslaan 35).
Titel: 'We Kunnen Eender Waarheen'.

"Mijn echtgenote Sonja en ik gingen langs tijdens de avant-première op vrijdag 11 juni 2021 in Het Stadsmus", zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Woonzorgcentrum Sint-Laurentius: moet van de lokale gemeenschap blijven

Zorgbedrijf Sint-Truiden plant de verkoop van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Laurentius in de deelgemeente Brustem.

“Als voormalig bejaardentehuis is Sint-Laurentius altijd goed ingebed geweest binnen de dorpsgemeenschap van Brustem”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De inwoners houden er goede herinneringen aan over.

“Als VOORUIT vinden wij dat die lokale binding moet blijven.
Waarom er geen onderkomen voor de verenigingen uit Brustem van maken in plaats van het te verkopen voor private doeleinden?

Leed

Het is alleen zo dat leed totalitair is: alles wat niet in zijn systeem past, laat het verdwijnen.

Europees Kampioenschap (EK) voetbal: en het klimaatprobleem?

Voetbal blijft een heel populaire sport, dat zal de komende weken andermaal blijken tijdens het EK. Maar dat ze zich altijd met alles en nog wat ‘boven de wet plaatsen’, wordt een toenemend probleem.

Nieuwsbrief nr. 89

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's