mei 2021

Psychische problemen bij ouderen

“Psychische problemen nemen over het algemeen toe bij de bevolking, maar bij ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse overheid moet er meer aandacht voor hebben en er meer financiële middelen voor uittrekken.

Ik stelde een schriftelijke vraag naar de intenties van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

Bomen… en bomen

“We hebben meer bomen nodig.
Voor onze eigen gezondheid, voor een groene omgeving, om het probleem van de CO2 aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik juich het plan van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir toe om tegen 2024 4 000 hectaren nieuwe bomen aan te planten.

Privacy is altijd belangrijk, binnen en buiten COVID-19 tijden

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een aantal bemerkingen gemaakt ten opzichte van de Vlaamse regering met betrekking tot de regels van de privacy en de wetgeving ter zake, die moeten gerespecteerd worden.

Bijkomend punt al ‘opgelost’ voor gemeenteraad

VOORUIT Sint-Truiden heeft voor de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021 een bijkomend punt ingediend over
de toestand van de beukenboom op het binnenplein van de Ursulinen.

Nieuwsbrief nr. 87

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Internetverkoop: echt debat nodig, ook in Sint-Truiden

Met affiches rond Bol.com op de reclamezuilen van JC Decaux is de toenemende internetverkoop de voorbije dagen sterk in het nieuws geweest in Sint-Truiden. (1)
Uiteindelijk gaat het om een fait divers, maar de internetverkoop op zich is dat niet.

Onmacht en kunst

Waarom stemt iemand die de films van de broers Dardenne of van Ken Loach gezien heeft niet voor de rest van zijn leven op links? Die onmacht van links vind ik verschrikkelijk. Mensen laten een traan bij het zien van zo veel miserie en sociaal geweld, maar daarna gaan ze gewoon verder met hun leven.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 29 april 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Ruim 83% van landbouwvacatures ingevuld tijdens Corona’.

Hieronder vindt u het artikel.

Tuchtprocedure tegen burgemeester Veerle Heeren

Diverse media melden dat Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers aan gouverneur Jos Lantmeeters gevraagd heeft om een tuchtprocedure op te starten tegen burgemeester Veerle Heeren in verband met de onregelmatigheden, die in Sint-Truiden gebeurd zijn rond het vaccinatiecentrum.

Padelterreinen: geen vergunning nodig, maar…

“De padelsport wordt steeds populairder in Vlaanderen. Maar de klachten qua overlast nemen ook steeds toe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde rond deze problematiek enkele weken geleden al een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 25 mei 2021 waren er heel wat mondelinge vragen, waaronder van mij.

Evaluatie sportschuttersdecreet

Het Vlaams Vredesinstituut heeft in 2018 een evaluatie gemaakt van het Vlaamse sportschuttersdecreet.

Mijn boeken

Als ik naar mijn boeken kijk blader ik door mijn leven.

Funerair erfgoed is belangrijk

“Erfgoed is belangrijk en dat geldt evenzeer voor funerair erfgoed”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op de meeste gemeentelijke kerkhoven kunnen we meestal meerdere waardevolle graven aantreffen.
Afhankelijk van gemeente tot gemeente worden hier de nodige initiatieven en activiteiten, bijvoorbeeld wandelingen, rond georganiseerd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een meer coördinerende en financierende rol zou moeten rond spelen.

Pagina's