Tuchtprocedure tegen burgemeester Veerle Heeren

Diverse media melden dat Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers aan gouverneur Jos Lantmeeters gevraagd heeft om een tuchtprocedure op te starten tegen burgemeester Veerle Heeren in verband met de onregelmatigheden, die in Sint-Truiden gebeurd zijn rond het vaccinatiecentrum.

“Dat was ook de bedoeling toen ik samen met de lokale nieuwswebsite Trudocs heel het verhaal uitgebracht heb”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik vind dat de inwoners recht hebben op de volledige informatie.

Zelf ben ik bij de gouverneur langs geweest op maandag 17 mei 2021. Er waren eveneens vertegenwoordigers aanwezig van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en van Audit Vlaanderen.  

Audit Vlaanderen zal ook een forensisch onderzoek voeren rond wat er allemaal verkeerd gelopen is met het vaccineren in Sint-Truiden.
Ik heb het volste vertrouwen in Audit Vlaanderen, zij gaan dat onderzoek grondig doen.

Audit Vlaanderen kent inmiddels Sint-Truiden.
“Ze hebben een paar maanden geleden de stadsfinanciën doorgelicht, waarin ze onder meer serieuze kritiek hadden op de openbare aanbestedingen”, zegt oppositieraadslid Ludwig Vandenhove die met de klacht over de vroege vaccinatie van Heeren en hun entourage naar de gouverneur stapte. “De stad had daarvoor een externe consultant aangesteld die daar in naam van de stad over onderhandelt.” (1)

Vlaanderen en Sint-Truiden hebben recht op de waarheid.
Het zal enige tijd vragen eer het negatieve beeld dat hierdoor over Sint-Truiden ontstaan is rechtgezet is.”