Padelterreinen: geen vergunning nodig, maar…

“De padelsport wordt steeds populairder in Vlaanderen. Maar de klachten qua overlast nemen ook steeds toe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde rond deze problematiek enkele weken geleden al een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 25 mei 2021 waren er heel wat mondelinge vragen, waaronder van mij.

De minister blijft bij haar standpunt: als tennisterreinen omgevormd worden tot padelterreinen is er geen nieuwe vergunning nodig. Nochtans betekenen zij heel wat meer overlast, onder andere qua geluid, dan tennis.
De minister ontloopt haar verantwoordelijkheid en wijst naar de gemeentebesturen om eventueel bijkomende maatregelen te nemen
. Ik heb dan ook gevraagd dat zij de gemeenten hierover zou informeren.

Natuurlijk blijft het uitganspunt wederzijds begrip tussen de sportbeoefenaars en de omgeving. Maar met de zomer in het vooruitzicht denk ik dat de minister haar standpunt niet echt lang gaat kunnen handhaven en dat het kader Vlaams zal moeten verengd worden.
Wordt vervolgd.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister. (1)