Evaluatie sportschuttersdecreet

Het Vlaams Vredesinstituut heeft in 2018 een evaluatie gemaakt van het Vlaamse sportschuttersdecreet.

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op woensdag 26 mei 2021 in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in welke mate in de praktijk rekening gehouden wordt met deze adviezen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Iedereen moet haar/zijn favoriete sport kunnen uitoefenen in zo goed mogelijke omstandigheden, maar als het om wapens gaat, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.

Er zou best een permanente screening en monitoring gebeuren van deze aanbevelingen van het Vlaams Vredesinstituut, zeker nu binnenkort wellicht de activiteiten van het sportschieten opnieuw volop op gang gaan komen. Gezien de verwevenheid met de federale wapenwetgeving, gebeurt er best ook een regelmatig overleg met de federale minister van Binnenlandse Zaken.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister. (1)