Privacy is altijd belangrijk, binnen en buiten COVID-19 tijden

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een aantal bemerkingen gemaakt ten opzichte van de Vlaamse regering met betrekking tot de regels van de privacy en de wetgeving ter zake, die moeten gerespecteerd worden.

Privacy heeft mij altijd nauw aan het hart gelegen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Nog nooit in de geschiedenis zijn wij zo geschonden in onze privacy dan dat dat nu het geval is.
Ik vind dat er veel meer inspanningen zouden moeten gebeuren vanuit de diverse overheden om ons daar als burgers constant op te wijzen.

Ik stelde een schriftelijke vraag aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon over de bemerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de Minister-president.