mei 2021

Coronasteun voor de landbouwsector

Net zoals alle economische sectoren, is de landbouwsector getroffen door Corona en voorziet de Vlaamse regering in de nodige compenserende maatregelen.

“Ik vroeg de cijfers op bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat blijkt? Ook hier scoort mijn eigen provincie Limburg weer niet zo goed met respectievelijk 10% aandeel via de compensatiesteun en 9% aandeel via het  beschermingsmechanisme.”

Geldautomaten in elke gemeente: verplichten of anders niets

Tijdens de laatste commissievergadering rond Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement waren er weer een aantal vragen rond bankautomaten op het platteland. (1)

Meerderheid in Vlaams parlement zet door met inperking beroepsrechten burgers

Op woensdag 19 mei 2021 heeft de meerderheid (N-VA, CD&V en Open Vld) in het Vlaams parlement het decreet goedgekeurd, waarbij het moeilijker wordt voor de burger en voor de milieu- en natuurorganisaties om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning.
De VOORUIT-fractie stemde tegen.

De bedoeling van dit decreet is de drempel voor eventuele beroepers te verhogen onder het mom van vereenvoudiging en het vermijden van procedureslagen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een onafhankelijk bestuurder: wat is dat?

‘Regering kibbelt over nieuwe LRM-bestuurders’ titelt Het Belang van Limburg. (1)

“Het gaat dan over de zogeheten onafhankelijke bestuurders”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Israël en Palestina

Op woensdag 19 mei 2021 lagen er vier verschillende resoluties ter stemming voor in Het Vlaams parlement over het conflict tussen Israël en Palestina. En het probleem is nog niet opgelost…

Wanneer gaat het Vlaams parlement zich zelf eens wat meer ernstig beginnen te nemen?

Bij het afscheid van Miel Londoz

Miel Londoz is niet meer.  Ik wist dat hij ziek was, maar het is nu toch nog sneller gegaan dan gedacht.

Met Covid-19 heb ik het laatste jaar een aantal personen genoteerd, die ik, zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten, wil gaan bezoeken of waar ik mee wil afspreken.
Miel stond daartussen, maar het heeft niet meer mogen zijn.

Voldoende werknemers voor de fruitpluk?

Nu het hoogseizoen voor de fruitsector er weer aankomt, stelt zich het jaarlijks weerkerend probleem of er voldoende arbeidskrachten gaan zijn om alle fruit te plukken.

Ondanks Covid-19 en de inreisbeperkingen voor buitenlandse arbeidskrachten is er vorig jaar uiteindelijk geen probleem geweest, zoals blijkt uit alle cijfers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk heeft het kunnen inschakelen van tijdelijk werklozen onder gunstige voorwaarden hier sterk toe bijgedragen.

Nieuwsbrief nr. 86

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’): een toenemend probleem

Uit een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) blijkt dat zogeheten leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’) een toenemend probleem is.

Eén op twee personen zou zich bezondigen aan leeftijdsdiscriminatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien zou ‘ageism’ doordringen in meer en meer maatschappelijke domeinen.

Aanpak georganiseerde misdaad: eindelijk witte rook?

“Hoever staat het nu met het voornemen om de lokale besturen meer slagkracht te geven bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

VOORUIT steunt in het Vlaams parlement de resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur. (1)
Ze werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling op woensdag 19 mei 2021.

Aquacultuur is het kweken van onder andere vissen, mosselen, garnalen, kreeften en waterplanten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aquacultuur op zee (maricultuur of ‘offshore aquacultuur’), op de kust, in zoet water of via de geïntegreerde teelt of kweek.

Agentschap Digitaal Vlaanderen

Er is een nieuw Agentschap Digitaal Vlaanderen.

“Ik stelde aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon schriftelijk de vraag hoe het zit met het personeelsorganigram van het nieuwe Agentschap”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Zoals hoeveel personeelsleden komen er over van andere administraties en hoeveel externe personeelsleden worden ingeschakeld.”

Niet akkoord met minister Bart Somers

“Ik ben niet akkoord met de interpretatie van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers dat de regiovorming niet in tegenstelling is met het provinciedecreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's