mei 2021

Het VERVOLG…

“Ja, het vervolg van de vaccinatiestory van Veerle Heeren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dit keer ga ik de beelden laten spreken.” (1) (2) (3)

Ook varkens hebben recht op dierenwelzijn

“Steeds vaker zijn er incidenten met varkens, die sterven als gevolg van het instorten van de stalvloer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Een pijnlijke dood, (ook) varkens verdienen dat niet.

Ik stelde op woensdag 5 mei 2021 hierover een vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Het VERVOLG van de vaccinatiestory van Veerle Heeren

“Zoals voorspeld, wordt het verhaal over het ‘voorkruipen’ voor de vaccinatie tegen Covid-19 van de burgemeester van Sint-Truiden vervolgd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De media houdt niet op met erover te berichten.

Alleszins hebben VOORUIT Sint-Truiden en ikzelf gedaan wat we moe(s)ten doen als politieke oppositie in Sint-Truiden.
Het is nu aan de hogere overheden om het nodige te doen.
De documenten als bewijs zijn inmiddels aangetekend verstuurd.

Liegen

Je kan je misschien veel permitteren in de politiek, maar LIEGEN wordt niet aanvaard door de bevolking.

Driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden had voor de gemeenteraadszitting van maandag 3 mei 2021 drie bijkomende agendapunten ingediend. Maar weer driemaal NEEN!

Nog maar eens een bewijs dat wij als VOORUIT  constructief en positief zijn, maar dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid onze uitgestoken hand niet wil aanvaarden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het eerste punt ging over ‘Zonnepanelen op stadsgebouwen via burgerparticipatie’ in het kader van een klimaatvriendelijk gemeentelijk beleid.

“Dienstverlening moet altijd vooropstaan bij de overheid”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een melding, die hij gekregen heeft met betrekking tot een aanvraagdossier in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

JA voor een duurzaamheidspremie

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt pleiten samen voor een duurzaamheidspremie voor vleesvee. (1)

“Ik sta achter hun standpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Gelekte documenten wijzen op vroegtijdige vaccinatie Truiense burgemeester”

Dat is de titel van een artikel op de frontpagina van Het Belang van Limburg over de onregelmatigheden, die in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden zouden zijn gebeurd met de volgorde van vaccinaties. (1)

Zo zou burgemeester Veerle Heeren al gevaccineerd zijn op woensdag 10 maart 2021.

Deze harde bewijzen bevestigen de vermoedens, die al een tijdje de ronde deden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in jaarverslag INTER

Ludwig Vandenhove komt aan het woord in het jaarverslag 2020 van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid’.

Handhaving is ook de boodschap voor Vlaanderen op het vlak van toegankelijkheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de volledige passage.

‘Oog in oog met DE ROMEINEN’

Nog tot en met zondag 1 augustus 2021 loopt in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, Kielenstraat 15 de expositie ‘Oog in oog met DE ROMEINEN’.

“Mijn echtgenote Sonja en ik bezochten de tentoonstelling op zondag 25 april 2021.
Reserveren is de boodschap, dat heeft natuurlijk met de situatie van Covid-19 te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Grondwaterarrest = stikstofarrest?

“Heeft het zogeheten grondwaterattest dezelfde consequenties voor de landbouw als het stikstofarrest?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. 

Volgens Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wel, volgens Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Intelligent

Die techniek zou Verplaetse later geregeld toepassen: het omgekeerde zeggen van wat hij bedoelde.

De jonge Fons beseft al snel dat wie intelligent is er soms goed aan doet de dwaas te spelen, maar dat het omgekeerde helaas niet mogelijk is

Pagina's