mei 2021

Uitzonderingen op elektronische collars (E-collars) voor honden?

Elektronische hulpmiddelen in het algemeen en E-collars in het bijzonder zijn in Vlaanderen verboden bij het werken met honden.

Ondersteuning van de korte keten

“Dichtbij, in de eigen buurt en omgeving, aankopen doen, is belangrijk voor de lokale economie, voor de lokale landbouw en voor het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Covid-19 heeft aangetoond dat de burger wel degelijk wil meestappen in dit systeem.
We moet er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat de korte keten een gewoonte wordt, ook als Corona onder controle is.

De democratische partijen in het Vlaams parlement hebben hierover een resolutie ingediend.
Ik ondertekende deze resolutie namens VOORUIT.”

Even voorzitter van de gemeenteraad

“Als je al zolang meedraait in de politiek, heb je al zo wat van alles gedaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar voorzitter van de gemeenteraad van Sint-Truiden was ik, op één agendapunt na (1), niet meer geweest sinds de wijziging van het decreet, waarbij de burgemeester niet meer automatisch de gemeenteraad voorzit.

Op maandag 11 mei 2021, toen burgemeester Veerle Heeren uitleg moest geven over haar rol in het voortrekken van personen uit haar familie en uit haar omgeving bij de vaccinatie tegen Covid-19, was het nog eens zover.

Vandaag medewerker van de vakbond…

“Wat moet je doen als Fluvius - op dinsdag 11 mei 2021 -de elektriciteit afsluit in de omgeving van uw woning? Dan kan je zelfs van thuis uit het Vlaams parlement, de Commissies en/of de VOORUIT-fractie niet volgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deontologische code, ethisch en moreel

Na de vaccinatieperikelen rond CD&V burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren stemde de extra gemeenteraad van maandag 10 mei 2021 unaniem een resolutie van VOORUIT over haar optreden.

Ook haar eigen CD&V-fractie ging akkoord met de tekst, waarin nochtans de termen ‘deontologische code heeft overtreden op een ernstige wijze’, ‘niet ethisch’ en ‘niet moreel, zoals van een burgemeester kan verwacht worden’ formeel staan vermeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, die voor de gelegenheid voorzitter was.

Collateral damage

“Je mag als politicus geen schrik hebben van ‘collateral damage’ of ‘bijkomende schade’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gewasbeschermingsmiddelen: voorzichtigheid geboden

Voor de volksgezondheid en het leefmilieu is het belangrijk om zo omzichtig mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen, onder andere pesticiden, om te gaan.

“In Frankrijk is sedert een jaar de verkoop en het advies over gewasbeschermingsmiddelen gescheiden.
De bedoeling is het gebruik in de landbouw terug te dringen en geïntegreerde gewasbeschermingsmiddelen meer ingang te doen vinden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

CVP-staat?

Zo snel huiszoeking bij het vaccinatieschandaal rond burgemeester Veerle Heeren in Sint-Truiden?

Wie de klokkenluider is, lijkt ineens belangrijker dan het probleem zelf.

Bestaat de CVP-staat dan toch nog in Limburg?

Nieuwsbrief nr. 84

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Het VERVOLG…

“Zoals aangekondigd het vervolg van de vaccinatiestory van Veerle Heeren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nog wat beelden van de laatste twee dagen

 

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 6 mei 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Voedselverspilling moet tegen 2025 met 270.000 ton verminderen’.

Hieronder vindt u het artikel.

 

Maai Mei Niet

“Mijn echtgenote Sonja en ik doen mee aan de actie Maai Mei Niet van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove.

Actieplan tegen voedselverspilling

“Er is nog veel voedselverspilling en ondertussen zijn er zoveel personen en gezinnen, die te weinig te eten hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Naast de verspilling van grondstoffen zorgt voedselverspilling voor enorme milieu- en klimaatkosten.

Een goed beleid tegen voedselverspilling kan zorgen voor minder armoede.

Pagina's