Funerair erfgoed is belangrijk

“Erfgoed is belangrijk en dat geldt evenzeer voor funerair erfgoed”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op de meeste gemeentelijke kerkhoven kunnen we meestal meerdere waardevolle graven aantreffen.
Afhankelijk van gemeente tot gemeente worden hier de nodige initiatieven en activiteiten, bijvoorbeeld wandelingen, rond georganiseerd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een meer coördinerende en financierende rol zou moeten rond spelen.

Mijn aandacht is hierop in het bijzonder getrokken, omdat 2021 een scharnierjaar is met betrekking tot het behoud van bepaalde waardevolle graven.
Eind 2021 eindigen de zogeheten vijftigjarige concessies.
Als niemand hiervoor een verlenging aanvraagt, gaan deze concessies automatisch over naar de gemeenten.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.