februari 2021

Columnist

Een columnist is altijd onderweg naar zijn zonsondergang en de striemende regen en de hekelende hagel kan hij met niemand delen

 

Minister Zuhal Demir volgt inwoners niet

In de Overbroekstraat in Gelinden (deelgemeente SInt-Truiden) zijn er werken voor de gescheiden riolering en ineens voor de nutsvoorzieningen.
Het elektriciteitsnet wordt aangepakt, maar het gasnet, dat tot halverwege de straat loopt, wordt niet doorgetrokken.
Het gaat over minder dan 400 meter.

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft enkele keren het college van burgemeester en schepenen daarover aangesproken, maar die wilden niet wijken.
Gevolg: als er inwoners in de toekomst aardgas wensen, moet alles opnieuw opgebroken worden.

Nieuwsbrief nr. 72

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Ecocide: met Shell-Nigeria actueler dan ooit

Enige tijd geleden heb ik al eens een mondelinge vraag gesteld over de aanpak van ecocide in België en Vlaanderen.
Met de problemen rond Shell-Nigeria is deze problematiek nu actueler dan ooit.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): werkt het toekomstgericht genoeg?

Op woensdag 10 februari 2021 vond er een hoorzitting plaats met het VLIF in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.
Het VLIF is een belangrijk ondersteunings- en financieringsmiddel voor de Vlaamse landbouw.

Ik ben niet zeker dat het VLIF altijd inzet op duurzame investeringen om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Misschien wel om de rentabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Slachtoffers zijn het belangrijkste!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op elk beleidsniveau is er een bepaalde slachtofferwerking.
Het is belangrijk dat de nodige afstemming gebeurt en dat vooral het federale en het Vlaamse niveau de nodige afspraken ter zake maken
.

De doelstelling: het slachtoffer moet voor alles voorop staan!

Opletten voor de dieren bij strooiactiviteiten

Strooizout bij vries-, ijzel- en sneeuwweer is niet goed voor het leefmilieu en de omgeving en voor onze gezondheid als mensen. Maar ook de dieren hebben daaronder te lijden.

Dus moet bij het strooien van wegen en voet- en fietspaden hier maximaal rekening mee gehouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Preventie en sensibilisering kan helpen, maar vooral aangepast strooimateriaal is nodig.

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen (TVL): nog veel vragen

Op dinsdag 2 februari 2021 was er een hoorzitting met de ‘grote baas’ Peter De Wilde van TVL in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement.
“Een aantal vragen werden beantwoord, maar een aantal, misschien nog meer nieuwe vragen kwamen boven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is des te erger gezien de grote uitdagingen waarvoor de toeristische sector staat omwille van Covid-19.”

Kerntakendebat Fluvius

Een intern kerntakendebat bij Fluvius leidt ertoe dat de netbeheerder zich in de toekomst nog enkel op zijn kerntaak – het beheer van het distributienet – zal richten.
Andere activiteiten, vooral aangevraagd en aangebracht vanuit de Limburgse gemeenten, worden afgestoten en overgedragen.

“Ik  hoop op een goede oplossing, die de belangen van gemeenten en gebruikers blijft vooropstellen, zoals dat voorheen het geval was bij Interelectra en Infrax”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect daarvan te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. (1)

Geboortegrond

Al heb je de wereld gezien: raak je aan de geboortegrond, dan raak je aan de mens.

Fluvius: Limburg moet blijven opletten!

“Interelectra en Infrax zijn altijd belangrijke partners geweest in het ontwikkelen van het beleid van de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. Dat moet zo blijven in het geval van Fluvius”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kleine inspanning, groot resultaat

“Help vogels nu om te overleven met dit sneeuw- en vriesweer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Met weinig middelen kan je aan dierenwelzijn en aan biodiversiteit doen.
Laat u niet tegenhouden!” (1)

 

Tags:

Pagina's