Minister Zuhal Demir volgt inwoners niet

In de Overbroekstraat in Gelinden (deelgemeente SInt-Truiden) zijn er werken voor de gescheiden riolering en ineens voor de nutsvoorzieningen.
Het elektriciteitsnet wordt aangepakt, maar het gasnet, dat tot halverwege de straat loopt, wordt niet doorgetrokken.
Het gaat over minder dan 400 meter.

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft enkele keren het college van burgemeester en schepenen daarover aangesproken, maar die wilden niet wijken.
Gevolg: als er inwoners in de toekomst aardgas wensen, moet alles opnieuw opgebroken worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een vraag over die gang van zaken aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.
Zij volgt de inwoners niet, die wensen aangesloten te worden op het aardgasnet”, zegt Ludwig Vandenhove.

“De reden, ik citeer: “het standaard aanbieden van de fossiele energiedrager aardgas, werkt contraproductief in het behalen van de klimaatdoelstellingen en werd in 2017 terecht geschrapt.”

Op mijn vraag om eventueel een uitzondering te maken in straten, waar er andere nutswerken zijn en om te vermijden dat het openbaar domein nadien nogmaals moet opengelegd worden, is het antwoord, ik citeer: “Ik ben geen voorstander van deze suggestie.”

De alternatieven, die de minister aanbiedt, zijn compleet niet realistisch voor de woningen, onder andere gezien de ouderdom: warmtepompen of warmtenetten.
Die systemen werken daar niet
”, zegt Filip Moers.

“Dat is een duidelijk neen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Vanuit algemeen klimaatstandpunt heb ik daar begrip voor, vanuit de concrete problemen niet.
Kleine problemen blijkbaar voor de minister, grote problemen voor de betrokken inwoners. Maar het bewijst vooral mij nog maar eens dat ons land dringend éénvoudiger moet gemaakt worden.
400 meter bijkomend gas aanleggen in Gelinden kan niet, de kerncentrales binnenkort vervangen door gascentrales wel. Omdat het éne federale bevoegdheid en het andere Vlaams is
.
Het zijn dergelijke zaken, die de gewone burger niet meer begrijpt en één van de redenen van de afkeer van de politiek.”

De nieuwswebsite ‘Truiensnieuws.be’ heeft er een bijdrage over gebracht. (1)
Zie hieronder.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.