Kerntakendebat Fluvius

Een intern kerntakendebat bij Fluvius leidt ertoe dat de netbeheerder zich in de toekomst nog enkel op zijn kerntaak – het beheer van het distributienet – zal richten.
Andere activiteiten, vooral aangevraagd en aangebracht vanuit de Limburgse gemeenten, worden afgestoten en overgedragen.

“Ik  hoop op een goede oplossing, die de belangen van gemeenten en gebruikers blijft vooropstellen, zoals dat voorheen het geval was bij Interelectra en Infrax”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uit het antwoord op een vraag van mij aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir blijkt dat Vlaanderen geen bezwaar maakt tegen andere activiteiten mits die boekhoudkundig gescheiden worden. Dus Fluvius kan zelf de keuze maken, hoewel het nu vaak/soms anders wordt voorgesteld.

Het debat, ook intern, draait vaak rond “wat mag Fluvius nog doen?”.
Mogen bepaalde taken, die Interelectra en Infrax vroeger uitvoerden, nog gebeuren?
Voor mij onbegrijpelijk: ik heb dossiers gekend toen ik  enkele jaren geleden nog gedeputeerde was waarbij werd ‘gevochten’ tussen Infrax en de provincie Limburg om ze te mogen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde samen aankopen.”   

In haar regeerakkoord formuleert de regering Jan Jambon de ambitie om de gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten van netbeheerders te scheiden. De Vlaamse Overheid gaf Fluvius daarom de opdracht om kerntaken vast te leggen en andere activiteiten desgevallend af te stoten.
Het netbedrijf is klaar met deze oefening en beslist om verschillende aankoopdiensten, telecomdiensten en data -en platformdiensten over te dragen.
Waarom is dat nodig?
Waarom iets veranderen dat goed werkt(e) in Limburg?
Voor Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) is het belangrijk dat de belangen van gemeenten en gebruikers in Limburg maximaal gevrijwaard worden.

“Heel wat Limburgse gemeenten rekenen op de diensten, die Fluvius niet langer zou invullen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de aankoopacties voor strooizout, waar eind vorig jaar nog bijna de helft van de gemeentebesturen op intekende. Of aan andere samen aankopen of gezamenlijke aanbestedingen, zoals het milieuvriendelijk onderhoud van bermen om de biodiversiteit te garanderen.
Deze activiteiten zijn doorheen de jaren gegroeid vanuit de dagdagelijkse praktijk en uit de noden en bezorgdheden in die gemeenten. Maar waarom zouden bepaalde taken afgestoten worden naar andere structuren als Fluvius die taken zou mogen blijven uitvoeren.
Fluvius, voorheen Infrax, is een betrouwbare partner voor de Limburgse gemeenten voor een aantal taken, dus hou het simpel
”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het Vlaams parlementslid wijst op de gevaren van deze hervormingen als de Vlaamse regering de taken van de intercommunale Fluvius zou beperken.
We moeten erover waken dat dit niet gebeurt en/of dat zelfs de opstart van nieuwe initiatieven niet bemoeilijkt wordt.

Ik heb hierover Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme al twee keer ondervraagd.
Eerst schriftelijk en toen hield ze zich eerder op de vlakte.
Op woensdag 3 februari 2021 heb ik een mondelinge vraag gesteld in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Voor mij is de minister duidelijk: het beheer van het gas- en elektriciteitsnet, inclusief het gegevensbeheer dat daarop betrekking heeft, moet gebeuren en wordt Europees rechterlijk aangestuurd en staat onder toezicht van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).
In opdracht van de aandeelhouders, de gemeenten, voert Fluvius taken uit, zoals het beheer van rioleringen, warmtenetten en communicatiekabels.
Op vraag van de Vlaamse overheid voert Fluvius op vraag van de Vlaamse overheid een aantal openbare diensten uit, zoals sociaal leverancier, het opkopen van de groene stroom certificaten en het uitbetalen van de energiepremies.
De Vierde Elektriciteitsrichtlijn laat nog steeds de mogelijkheid dat Fluvius de kabel beheert. En ook als er andere activiteiten ontwikkeld worden, kan dat nog altijd mits het houden van een gescheiden analytische boekhouding.”

Conclusie: de leden-gemeenten zullen zelf kunnen beslissen, en dus niet Vlaanderen, welke andere, bijkomende activiteiten Fluvius eventueel nog zal uitvoeren als er maar een gescheiden analytische boekhouding wordt georganiseerd tussen de verschillende gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten om de transparantie te verhogen en kruissubsidiëring te vermijden.
Uit interne informatie blijkt dat zulke specifieke boekhouding perfect kan bijgehouden worden.

“Ik vind dat de Limburgse gemeenten-vennoten hiermee aan de slag moeten: zoveel mogelijk eigen taken behouden voor Fluvius, zoals dat het geval was bij Interelectra/Infrax.
Wat houdt ons tegen als Limburgers?”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)