Opletten voor de dieren bij strooiactiviteiten

Strooizout bij vries-, ijzel- en sneeuwweer is niet goed voor het leefmilieu en de omgeving en voor onze gezondheid als mensen. Maar ook de dieren hebben daaronder te lijden.

Dus moet bij het strooien van wegen en voet- en fietspaden hier maximaal rekening mee gehouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Preventie en sensibilisering kan helpen, maar vooral aangepast strooimateriaal is nodig.

We moeten kijken naar buitenlandse voorbeelden en zelf het nodige onderzoek hierrond doen om het traditionele strooizout zoveel mogelijk proberen te beperken.
Er zijn uiteraard de Vlaamse gewestwegen, maar tevens de gemeentelijke eigendommen. Een initiatief naar de gemeenten en steden toe is zeker ook op zijn plaats.

Ik ondervroeg hierover Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 10 februari 2021.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister.


  • (1) Zie onder andere ook vlaamsparlement.be, commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 10 februari 2021.
     
  • Zie onder andere ‘Winter, ijs, sneeuw en de dieren’ van woensdag 23 januari 2019 op deze website. 
     
  • Foto:Shutterstock.com.