Ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect daarvan te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. (1)

Er bestaat een databank op Vlaams niveau met alle knelpuntlocaties. Het gaat echter om een intern ondersteunend werkinstrument bij het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO), dus niet publiek.
Zelfs via twee parlementaire vragen krijg ik er als Vlaams volksvertegenwoordiger geen exacte informatie over.
De reden: de besluitvorming wordt in belangrijke mate gefaciliteerd en vereenvoudigd door terreinwerk en niet via de onderlinge afweging van prioriteiten tussen de verschillende knelpuntdossiers”, zegt Ludwig Vandenhove.
Ontsnippering is een belangrijk gegeven qua natuurbeleid en biodiversiteit.”

Hieronder vindt u de meest recente schriftelijke vraag en het antwoord van de minister, alsook de link naar mijn eerste schriftelijke vraag. Hier vindt u mijn eerste vraag