februari 2021

Loketten in 44 stations dicht

“Ongehoord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Van de 135 stations waar vandaag nog loketten zijn, blijven er binnenkort nog 91 over, 44 worden gesloten.
In 37 andere stations worden de openingsuren teruggeschroefd en zullen loketten niet langer op zondag open zijn.

De uitleg van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS): de toenemende digitalisering. (1) (2)

5 miljoen euro extra voor LRM

De Vlaamse regering heeft een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro toegekend voor de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo worden Corona-achtergestelde leningen ook toegankelijk voor ondernemingen, waarin de LRM participeert, onder dezelfde voorwaarden als bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).

Hiermee wordt het probleem van de discriminatie van Limburgse bedrijven, die nu samenwerken met LRM, weggewerkt.

Streng aanpakken van inbreuken op behoud hoogstamboomgaarden

“Personen of organisaties, die ‘een aanslag’ plegen op hoogstamboomgaarden, kunnen niet streng genoeg aangepakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is de enige mogelijkheid om dit erfgoed voor onze regio te ‘redden’.

Pagina's