Miljonairstaks niet haalbaar?

“Dat blijkt alleszins uit een studie van het Federaal Planbureau en de ‘Université Libre de Bruxelles’ (ULB)(1)(2)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Maar studies hebben niet altijd gelijk.

Mijn visie: de resultaten van die studie moeten eerst goed geanalyseerd worden.Vervolgens moet er bekeken worden in welke mate en onder welke vorm een belasting op grote vermogens wel zou kunnen ingevoerd worden.

Het is toch logisch dat op elke euro inkomsten proportioneel belastingen geheven worden, vanwaar die inkomsten ook afkomstig zijn.
Dat is de inzet van een rechtvaardig fiscaal beleid.

Welke redenen worden aangehaald om geen miljonairstaks te innen? Zo een taks zou boven op andere taksen op kapitaal komen, het innen zou de overheid veel geld kosten, omdat de belastbare basis moeilijk te meten is en er zou veel economische  schade zijn wegens kapitaalvlucht naar het buitenland, meer belastingontwijkingen en de rijken zouden zogezegd minder sparen.
Met deze laatste argumenten ben ik het zeker niet eens: een sterke overheid moet dat  kunnen voorkomen.

Het Federaal Planbureau stelt zelf een aantal alternatieven voor voor een globale  miljonairstaks: een effectentaks, het belasten van de echte waarde van vastgoed in plaats van het kadastraal inkomen en/of het belasten van meerwaarden op aandelen.

Werk aan de winkel voor de volgende federale regering: hopelijk met een zo groot mogelijke progressieve en Socialistische inslag.”
___

Tags: