GAS-boetes worden ‘misbruikt’…

“Ik blijf een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Tenminste als ze enkel zouden toegepast worden waarvoor ze ‘uitgevonden zijn’.
Er is bij manier van spreken een wildgroei.

Ik heb deze situatie al enkele keren aangeklaagd in de gemeenteraad van Sint-Truiden.

Oorspronkelijk zijn GAS ingevoerd om inbreuken te beteugelen, die de rechtbanken niet meer wensten te vervolgen wegens teveel werk.
Het ging voornamelijk over sluikstorten of lawaaioverlast. 

Maar gaandeweg zijn de parketten meer werk van zich beginnen af te schuiven en zijn er alsmaar meer inbreuken onder de GAS geschoven, de zogenaamde gemengde inbreuken, zoals kleine winkeldiefstallen of vandalisme. En ook de gemeenten, in plaats van de lokale politiezones, zijn er meer en meer gebruik beginnen van te maken voor bepaalde verkeersovertredingen.

GAS-boetes dienen om ‘een lik-op-stuk-beleid’ mogelijk te maken - de overtreder snel en duidelijk straffen -, maar zijn meer en meer geëvolueerd naar een situatie waarbij ze gebruikt worden om werkdruk weg te nemen bij de parketten en/of de lokale politiezones en dat kan niet de bedoeling zijn. Bovendien moet het allemaal nog duidelijk zijn voor de burger: wie kan mij aanpakken en straffen voor wat?

Mijn stelling wordt nu nog maar eens bevestigd door de plannen van vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt (Open Vld).
De minister wil - terecht - streng(er) optreden tegen recidivisten of bij herhaling van criminele feiten. Maar er is een probleem: de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie blijkt niet altijd goed op de hoogte te zijn van wie al een GAS-boete kreeg en waarvoor.

Doordat gemeenten vaak zelf deze inbreuken afhandelen, heeft Justitie niet altijd een beeld van welke overtreders al meerdere keren tegen de lamp liepen en hoe ze dan effectief bestraft werden. En dat verschilt nog al van gemeenten tot gemeente.

Minister Paul Van Tigchelt wil nu opnieuw een aantal van die zogenaamde gemengde inbreuken onder Justitie brengen.(1)
Dat kan een oplossing zijn, maar is volgens mij niet voldoende.
Een globale aanpak dringt zich op.
Er zou best een stand van zaken gemaakt worden van hoe het hele systeem nu functioneert en dan globaal bekeken worden wat nog onder GAS kan en wat niet.
Wat tot de taak van de parketten behoort, moeten de parketten doen.
Hetzelfde geldt voor de lokale politiezones.
Kwestie van opnieuw door het bos de bomen te zien. 

Ik heb hierover als gemeenschapssenator inmiddels een schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan minister Paul Van Tigchelt.
Ik ben benieuwd naar het antwoord.”
___