Al lang geen mandatenkoning meer…

“Recent heeft het Rekenhof de lijst met mandaten van hoge ambtenaren en politici weer bekendgemaakt, de zogeheten cumuls.
Uiteraard sta ik ertussen, met twaalf ‘verantwoordelijkheden’ buiten Vlaams Parlementslid, gemeenschapssenator en gemeenteraadslid in Sint-Truiden”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Maar al die ‘verantwoordelijkheden’ gaan over onbezoldigde functies, nog meer, zelfs over vrijwilligerswerk, onder andere in VOORUIT-organisaties, in socio-culturele organisaties en binnen de sociale economie. In feite een gevolg van het feit dat ik een politicus ‘tussen de mensen’ ben.
Mijn echtgenote Sonja vult die formulieren voor het Rekenhof zeer plichtbewust in, zoals het voorgeschreven is en zoals het moet.
Dat kan niet gezegd worden van vele collega’s.
Ik ben daar transparant in.

In mijn periode als Limburgs gedeputeerde was ik ‘mandatenkoning’, maar nu al lang niet meer.”

___

Tags: