GLB versus Green Deal?

Er is een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en er is de Green Deal binnen de Europese Unie (EU).
Sporen zij voldoende met elkaar?

Voor sp.a en voor mij alleszins niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Landbouw is belangrijk voor de samenleving en voor onze voeding. Maar vermits landbouw duurzaam en milieuvriendelijk kan bedreven worden, zou het ook zo moeten gebeuren.
Minder inkomsten voor de landbouwers? Akkoord, dan moet daar iets aan gebeuren, maar het zal maatschappelijk alleszins goedkoper zijn dan verder geen of alleszins (te) weinig rekening te houden met het klimaat.”

Op woensdag 28 oktober 2020 was er een hoorzitting met een aantal inleiders in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. (1)

Ludwig Vandenhove: “Zelf maakte ik de volgende bemerkingen of stelde ik de volgende vragen:
-vermits de deelstaten en regio’s, in ons geval Vlaanderen, vanaf nu meer autonomie zullen krijgen om het GLB concreet in te vullen, is het belangrijk dat er een goed en structureel overleg is tussen de departementen Landbouw en Omgeving;
-de concrete maatregelen in Vlaanderen zouden permanent en op een transparante manier moeten getoetst worden aan de Green Deal;
-de landbouwsector moet uit het defensief komen en naar de opportuniteiten kijken van de Green Deal in plaats van er enkel of hoofdzakelijk maar nadelen in te zien.
Dat conservatisme zal uiteindelijk tegen de landbouwsector gaan werken;
-in dezelfde context blijft het voor mij onbegrijpelijk dat sommige landbouworganisaties doof blijven voor de adviezen en waarschuwingen van wetenschappers inzake de klimaatproblematiek.
Het doet mij bijna denken aan de non-believers in het geval van Covid-19;
-heeft Vlaanderen een reconversieplan voor de rundveesector als de gekoppelde steun (per rund en de meeste subsidies gaan nu naar rundveebedrijven met vaak veel hectaren grond) terecht afgebouwd wordt?
De veestapel is verantwoordelijk voor de grootste klimaat- en milieudruk;
-het wordt tijd dat de steun aan de agro-industrie sterk afgebouwd wordt en zelfs verdwijnt.
Wij steunen als sp.a de echte landbouwers.

Wat zijn onze sp.a voorstellen?
Wij focussen ons op eco-schema’s, hoe zij ons kunnen afhelpen van de intensieve monocultuur en wat voor handvaten zij kunnen zijn voor de beleidsuitdagingen van de landbouw binnen Vlaanderen qua biodiversiteitsverlies, gebruik van pesticiden, stikstofvervuiling, het kleine aandeel bio-landbouw, de slechte bodemkwaliteit. Zo willen wij:

-de teelt van verschillende soorten gewassen ondersteunen;
-meer ruimte voor natuur.
Minstens 10% van de landbouwgrond moet gereserveerd worden voor het behoud van biodiversiteit in de vorm van hagen, bloemenstroken, akkerranden, poelen en braakliggende gronden;
-habitats herstellen en onderhouden;
-de bodemkwaliteit en bodemdiversiteit behouden;
-een graslandpremie (in plaats van de zoogkoeienpremie);
-anti-erosiemaatregelen nemen;
-meer agroforestry.

Het zal niet de laatste hoorzitting en/of het laatste debat zijn rond het GLB in het Vlaams parlement.”