Stalbranden: toenemend fenomeen

De laatste tijd horen en lezen we steeds meer over stalbranden.
“Verdienen consumptiedieren niet dezelfde bescherming als huisdieren? Ja, voor mij zeker”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 23 oktober 2020 konden we nog lezen over een stalbrand in Peer. (1)
De dieren moeten verschrikkelijk afzien.

Ik heb er onlangs een vraag over gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.
Zij kon zelfs geen aantallen over het aantal slachtoffers van stalbranden geven.
Vandaar een nieuwe mondelinge vraag aan aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts. 

Het is duidelijk dat door de industriële wijze waarop dieren gekweekt worden en de manier waarop ze in stallen zitten (bijvoorbeeld groepskooien, kraamkooien of dekstallen) het risico van massaal sterven, verhoogt bij brand.
Ik vind dat alle betrokken instanties - landbouworganisaties en -sector zelf, brandweerzones, gemeenten, verzekeringsmaatschappijen – de nodige preventieve en sensibiliserende maatregelen moeten opdrijven. Bovendien moet er voldoende aandacht zijn voor de brandveiligheid bij de aflevering van een omgevingsvergunning. En voldoende opvolging en periodieke controles.

Een geïntegreerd beleid vanuit de departementen Dierenwelzijn, Landbouw en Omgeving kan al veel helpen.”

Hieronder vindt u mijn volledige tussenkomst en het antwoord van de minister. (2)