Jan Jambon ondervragen

Het is weer de periode van de begrotingsbesprekingen, begroting 2021 in dit geval.

“Vermits ik lid ben van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie betekent dat ook vragen stellen aan Vlaams minister-president Jan Jambon”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Op dinsdag 10 november 2020 kwamen de bevoegdheden ‘Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Rampenschade 2021’ en ‘Digitalisering en Interne Dienstverlening Vlaamse Overheid 2021’ aan bod.

“Typisch dat het hoofdstuk ‘Verder investeren in interfederale materies’ (pagina 12) het kortste hoofdstuk in de beleidstoelichting is”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Vlaanderen zou net het voortouw moeten nemen in het samenwerkingsfederalisme en samen met het federale niveau en de andere deelstaten een visie op die interfederale materies moeten uitwerken.
Daarbij zou vooral aangegeven kunnen/moeten worden rond welke specifieke thema’s intensiever en nauwer kan samengewerkt worden.
Helaas komt de huidige Vlaamse regering niet verder dan een paar algemeenheden.

Het dossier van de Dossin-kazerne: is de situatie enigszins hersteld na het ontslag van de vorige directeur en van het wetenschappelijk comité?
Alleszins is het gesprek tussen de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de Raad van Beheer en minister president doorgegaan.
Afwachten is de boodschap. (1)

In het kader van het Rampenfonds heb ik nog maar eens aandacht gevraagd voor de nieuwe vormen van schade in de fruitteelt, onder andere de brandschade als gevolg van de toenemende hitte.

Het is positief dat de Vlaamse regering de gemeenten wil ondersteunen op het vlak van de digitalisering.
Is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan: het niveau van digitalisering verschilt nog al van gemeente tot gemeente.
Hoe zal er concreet kunnen ingespeeld worden op de diverse noden?

In de beleidstoelichting staat een passage over de diverse kantoorgebouwen, waarin de Vlaamse administraties en diensten gehuisvest zijn.
Ik citeer: “Om dit te realiseren, breng ik de sterktes en zwaktes van al de grote kantoorgebouwen in kaart en werk ik een meerjarenplan uit voor het optimaliseren van de werkplekbeleving en realiseer ik quik-wins.”
Mijn vragen:
-hoe zullen deze sterktes en zwaktes in kaart gebracht worden?;
-tegen wanneer mogen we dit meerjarenplan verwachten?;
-welke quick-wins ziet de minister-president?
Belangrijk is dat de minister-president toezegt aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van de gebouwen en dat ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid, hierin een rol zal spelen.

Ook op Vlaams niveau worden de allerzwakste werknemers weer getroffen. Zo wordt er 416.000 euro bespaard voor personeelsleden bij het Facilitair Management, onder andere voor catering- en schoonmaakpersoneel. Ondertussen tweet minister-president Jan Jambon op de Dag van de Schoonmaak op 19 juni 2020 wel dat “de poetshulpen een extra hart onder de riem verdienen voor hun inzet en hun harde werk”. Onvoorstelbaar!”