Typisch Vlaanderen

“Altijd iets nieuws uitvinden, maar uiteindelijk minder geld en minder subsidies.
Typisch voor Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Toen enkele jaren geleden Vlaanderen ophield met het subsidiëren van de Regionale Landschappen (RL'n) vonden ze als ‘doekje voor het bloeden’ iets anders uit, zogezegd ter compensatie, ook al was het financieel heel wat minder.
Vlaanderen begon Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddiensten (IOED ’s) te subsidiëren en heel wat RL'n richtten zulke IOED op.
Nauwelijks enkele jaren later vermindert Vlaanderen nu de subsidies voor die structuren.
De gemeenten dreigen andermaal voor de financiële gevolgen te moeten opdraaien.

Zo gaat het meestal in Vlaanderen.
Dit jaar werd er al beperkt bespaard op de IOED ‘s, maar nu blijkt dat de jaarlijkse subsidiëring (basissubsidie en bijkomende premie) zou stopgezet worden, neen, zelfs volledig zou wegvallen.
Er zou nu enkel nog een opstartsubsidie voorzien worden en voor het overige zou er moeten gerekend worden op bijdragen van de leden, projectmatige financiering en bijdrage voor de geleverde diensten.
Nog erger, over deze nieuwe subsidiëring is er geen enkel overleg met de sector geweest.

Ik heb er alleszins al een schriftelijke vraag over ingediend voor bevoegd minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.”