Gezamenlijke initiatieven met Nederland: belangrijk voor Limburg

Een goede samenwerking en positieve projecten tussen Nederland en België/Vlaanderen zijn belangrijk voor de Belgische provincie Limburg gezien de gezamenlijke grens met Nederlands Limburg.

Zo dichtbij en toch zo veraf: het is een beetje zoals de hele Euregio en zeker zoals Wallonië”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De afzonderlijke media per land en per regio spelen daarin een belangrijke rol, omdat er bijna niet of zelfs nooit wederzijds geïnformeerd wordt of nieuws gebracht wordt. Of hoe een grens steeds maar verder weg lijkt.

Ik stelde een vraag aan de Vlaamse minister-president en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon om een zicht te krijgen welke actuele dossiers onderwerp zijn van de Nederlandse en Vlaamse samenwerking.

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.