Meer participatie voor senioren op gemeentelijk vlak

Sedert enkele jaren zijn gemeenten niet meer verplicht een adviesraad voor senioren te hebben. Bovendien mogen provincies sedert 2017 op dat vlak geen initiatief meer nemen, waardoor ook de provinciale inspraakorganen zijn verdwenen.

Sommige gemeenten hebben dat goed opgevangen door een adviesraad te behouden of andere formules te voorzien. Maar in sommige gemeenten is er niets meer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deze situatie is tegengesteld aan het gegeven dat de groep senioren -gelukkig- steeds maar groeit.

Ik blijf eveneens ijveren voor een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat naar het voorbeeld van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat
Het is niet omdat er geen Internationaal Verdrag bestaat zoals voor kinderen dat we niet moeten blijven ijveren voor specifieke Ouderenrechten.

Ik stelde er een vraag over op dinsdag 10 november 2020 aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de bevoegde minister. Het volledige debat kan u op deze link lezen. (1)