Handhavingsprocedure OVAM tegen stad Sint-Truiden

“Collega-gemeenteraadslid Filip Moers (VOORUIT) en ikzelf hebben de stad Sint-Truiden vaak genoeg gewaarschuwd met het steeds maar uitstellen van het saneren van het voormalige stort in Melveren”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Nu is het zover: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) start een handhavingsprocedure tegen Sint-Truiden.(1)

De vorige cd&v-Open Vld-meerderheid en de huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid hebben nagelaten om het saneringsproject te finaliseren, zoals wij als sp.a (nu VOORUIT) dat in 2012 uitgetekend hadden in samenspraak met OVAM.
Waarom zijn OVAM en de stad Sint-Truiden toen niet verder gegaan op dat compromis? Raar.
Toen al werden de kosten geraamd op 560 000 euro, die zullen nu veel hoger oplopen. Bovendien blijft zo de negatieve impact op de volksgezondheid spelen. Inmiddels is gebleken dat er ook poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in het grondwater onder het stort zit.

Door het steeds maar voor zich uitschuiven van deze plannen zal de al slechte financiële toestand van de stad Sint-Truiden nog meer belast worden.
Nog veel essentiëler: wat is er belangrijker dan de gezondheid van de bevolking?

OVAM heeft nu een nieuwe deadline - dinsdag 30 april 2024 - opgelegd om een aangepast bodemsaneringsproject in te dienen.
Indien deze timing niet wordt gehaald, volgen er mogelijk processen-verbaal en boetes.
De stad zal maandelijks de stand van zaken moeten rapporteren aan OVAM.

Andermaal een spijtige gang van zaken.
Allerlei minder belangrijke projecten gaan blijkbaar voor op prioriteiten, zoals milieuvervuiling aanpakken en/of de volksgezondheid.

___