'Bedrijvenpark Ter Biest'

"LVC REAL ESTATE (Willy Naessens Group) bouwt momenteel het 'Bedrijvenpark Ter Biest' op de vroegere terreinen van de Trudo-fabrieken (Terbiest 90 in Sint-Truiden)", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik krijg daar heel wat vragen over vanuit mijn omgeving, zeker wat de mobiliteit betreft.

 

Na mondelinge vragen heb ik nu een schriftelijke vraag gesteld aan de stad Sint-Truiden.
Vergunning technisch zou alles in orde zijn in orde zijn volgens de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Het zal alleszins een hele verandering zijn voor de buurt. 
Afwachten wat het geeft als het bedrijvenpark open zal zijn, ik verwacht wel verkeersproblemen. Immers, elke ingreep in verkeer heeft altijd gevolgen voor een ruime omgeving.
Onderschat het huidige college van burgemeester en schepenen dat (weer)?

Op te volgen.”

Hieronder vindt u het antwoord van de stad Sint-Truiden.

Beste raadslid Vandenhove

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van het “bedrijvenpark Terbiest”, heeft de aanvrager op eigen initiatief een informatievergadering gehouden voor de omwonenden met als doel de bezorgdheden van deze omwonenden tijdens de ontwerpfase te aanhoren én te verwerken.

Voor het "bedrijvenpark Terbiest" was het volgens de vigerende wetgeving verplicht om een MOBER toe te voegen aan de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning. Een MOBER heeft als doelstelling de mobiliteitseffecten van een project in kaart te brengen om deze te kunnen vergelijken met de wegcapaciteit en de knelpunten van de in de MOBER aangeduide wegen voor de afwikkeling van vervoersbewegingen. De conclusie van het MOBER is dat het project geen aanzienlijke wijzigingen in de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer met zich zal meebrengen.  Uit de beoordeling van de capaciteit van de rotonde ‘Melveren’ en van de capaciteit in functie van de verkeersleefbaarheid is gebleken dat in beide gevallen nog ruim voldoende restcapaciteit beschikbaar is, waardoor het project geen aanzienlijke impact zal hebben op zowel de afwikkelcapaciteit als de doorstroming.

Het dossier werd twee keer in openbaarheid gebracht (openbaar onderzoek), waarbij de mogelijkheid aanwezig was om het dossier in te kijken én om bezwaar in te dienen. Er werden tijdens beide openbare onderzoeken bezwaren ontvangen die handelen over de mobiliteitsimpact. Op basis van de ingediende bezwaren en het voorwaardelijk gunstig advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken werden er door de aanvrager aanpassingen aan het dossier doorgevoerd zoals het scheiden van de trage weggebruiker en het gemotoriseerd vervoer alsook het wijzigen van de mobiliteit op het plangebied (1 inrit en 1 uitrit).

Om dit standpunt verder kracht bij te zetten, is ervoor gekozen om een bijkomende voorwaarde met betreffende de mobiliteitsafwikkeling op te leggen in de afgeleverde omgevingsvergunning:

•    De voorgestelde rijrichting dient omgedraaid te worden. Er dient binnengereden te worden via het rondpunt, ter hoogte van blok A. Het uitrijden dient te gebeuren via de weg tussen blok B en blok C.

___

  • Zie onder andere ook 'Verkeerssituaties globaal bekijken!' van maandag 30 juni 2014 op deze website.
     
  • Foto’s: eigen foto’s.