Limburg

Nieuwe erfpachtovereenkomst voor Aulenteer/Natuurpunt

Op donderdag 31 augustus 2023 is de nieuwe erfpachtovereenkomst tussen de stad Sint-Truiden en de natuurvereniging Aulenteer/Natuurpunt ondertekend voor het beheer van de Overbroekbeemden in de deelgemeente Gelinden.

Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur

“Volgend jaar zijn er verkiezingen voor alle bestuursniveaus, ook voor Vlaanderen.
Tijd dat Limburg zich voorbereidt om inhoudelijk rond een aantal dossiers over de democratische partijgrenzen heen akkoord te geraken om ze in Brussel gaan te verdedigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Goede voorbeelden hiervan zijn cultuur en Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt, kortweg Z33, Bonnefantenstraat 1.

“Wat Hasselt kan, moet Sint-Truiden ook kunnen”

“De stad Hasselt gaat gratis menstruatieproducten uitdelen in de scholen. De stad Sint-Truiden moet dat ook doen”, zeggen de VOORUIT-gemeenteraadsleden Marleen Thijs en Ludwig Vandenhove.

Schepen Derya Erdogan (RoodGroen+) heeft aangekondigd dat leerlingen in de stad Hasselt in alle secundaire scholen en in vijf lagere scholen vlotte toegang krijgen tot gratis menstruatieproducten.

Tags:

PUKKELPOP: uithangbord voor Limburg

“Sonja en ik waren op vrijdag 18 augustus 2023 nog eens op PUKKELPOP”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het blijft een prachtige organisatie.

Ik ben telkens opnieuw verbaasd hoe de organisatoren erin slagen op enkele weken tijd een heus dorp op te bouwen en af te breken. Er zijn niet enkel de podia met kleedkamers etc., maar ook de eet- en drankstanden, de very important person (VIP)-ruimtes, de camping en andere slaapgelegenheden, de talrijke veiligheidsmaatregelen, etc. Kortom, een logistiek huzarenstuk.

Tags:

Wandelen in De Maten

“Limburg heeft heel veel wandelgebieden, ‘staycation’ - een positief overblijfsel van corona - is nergens zo simpel en aantrekkelijk als in onze provincie. Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen en dat moeten we zo houden en koesteren als iets positiefs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sonja en ik doen regelmatig een ander natuurgebied aan, meestal in Limburg.
Dat is iets wat ik overgehouden heb aan mijn voormalige functie als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur
.
Op vrijdag 11 augustus 2023 waren we in De Maten in Genk.
Het gebied wordt beheerd door de vzw Natuurpunt.

 

Tags:

‘Wortels’

Op zondag 6 augustus 2023 vond in het kader van het kunstenfestival MOMENT in Tongeren de toneelvoorstelling ‘Wortels’ plaats.
Locatie: Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Sint-Truidersteenweg 323.

“Sonja en ik waren aanwezig”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Over buurtpreventie, buurtnetwerken en WhatsAppgroepen

‘Buurtnetwerken verenigen 20 000 Limburgers, maar chaos regeert’ (1).
Dat titelt Het Belang van Limburg van dinsdag 1 augustus 2023 op de voorpagina.

“Niks mis met deze ‘forse’ aankondiging.
Elk initiatief rond veiligheid is positief, maar ik wil er als gewezen Limburgs gedeputeerde van Veiligheid enkele kanttekeningen bij maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Droogteplan voor elke gemeente: dringend!

“Op dit ogenblik heeft nauwelijks één op de drie Vlaamse gemeenten een hemelwater- en droogteplan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met de toenemende klimaatcrisis moet dat dringend veranderen.
Ik heb er al in 2018 voor gepleit als toenmalig bevoegd Limburgs gedeputeerde.

‘Bewaking’ Limburgse natuurgebieden: is nodig!

“Vandalisme is overal, ook in natuurgebieden”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is spijtig genoeg een kwaal van deze tijd.

Natuurverbindingen in Sint-Truiden

“Het met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden - open ruimte - speelt een cruciale rol bij het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De provincie Limburg - het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) - heeft een overzicht gemaakt van zogeheten mogelijke groene linten in elke Limburgse gemeente en welke diersoorten daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Alles kadert binnen de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg