Limburg

PFOS vervuiling bij Tenneco Automotive? Het vervolg

De pers gaat verder op de mogelijke vervuiling bij het Truiens bedrijf Tenneco Automotive. (1) (2)

“Ik had niet anders verwacht”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Ik voorspel dat de komende tijd er regelmatig vergelijkbare bijdragen gaan volgen over andere ondernemingen op diverse plaatsen in Vlaanderen.

Wat met ‘grensoverschrijdende’ omgevingsvergunningen?

Overlast van bepaalde activiteiten stopt niet aan de lands- en/of gewestgrenzen.

Deze dossiers en vergunningen moeten, onder bepaalde voorwaarden, voor advies worden voorgelegd aan de betrokken lidstaat of het betrokken gewest. Bovendien moeten de belanghebbende inwoners kunnen deelnemen aan het georganiseerde openbare onderzoek.

Eindelijk nog eens in Beringen

"We moeten nog voorzichtig zijn omwille van Covid-19, maar stilaan beginnen de activiteiten in de VOORUIT-afdelingen te hernemen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"En voor een politicus, die toch zo graag tussen de mensen en de militanten is, zoals ik, is dat een verademing.
Voor mij blijft de afdelingswerking de basis van de politieke werking.

Limburg moet Vlaamse cultuursubsidies eisen waar het recht op heeft

De provincie Limburg krijgt te weinig Vlaamse cultuursubsidies waar het in feite recht op heeft.

Het is niet voor niets dat de provincie Limburg in het verleden altijd veel geïnvesteerd heeft in cultuur. Maar sinds Vlaanderen die bevoegdheid vanaf januari 2018 ontnomen heeft aan de provincies, kan ‘die compensatie’ niet meer.

Wolven: sereen debat graag

Naar aanleiding van een debat in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 6 oktober 2021 over de risico’s van een toenemende wolvenpopulatie voor professionele veehouders heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nogmaals opgeroepen tot sereniteit.

Ziet er niet goed uit voor de provincie Limburg

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers is duidelijk over de toekomst van de provincies.

"Ik citeer", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove: "Maar het is mijn overtuiging dat het een overbodig bestuursniveau is." (1)

"Ik ben het daar vanzelfsprekend niet eens mee", zegt Ludwig Vandenhove.
"Provincies en zeker de provincie Limburg hebben nog een nut.

Debat pachtwetgeving Landelijk Vlaanderen

Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseerde Landelijk Vlaanderen de jaarlijkse ledendag.
Locatie: Kasteel Printhagen in Kortessem, Printhagendreef 4.

De dag werd afgesloten met een debat tussen de politieke partijen met betrekking tot hun standpunt rond de aanpassing van de pachtwetgeving.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nam deel aan het panel namens VOORUIT
.

Hieronder vindt u het schema, waarop Ludwig Vandenhove zich baseerde voor zijn tussenkomsten.

Einsteintelescoop in Limburg?

De Einsteintelescoop is een futuristische ondergrondse telescoop.
Het is een project van de Europese Commissie (EC).

Momenteel onderzoekt de Europese Commissie (EC) waar deze Einsteintelescoop kan komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het zogeheten drielandenpunt -Duitsland, Nederland, België- is één van de mogelijkheden. (1) (2)

“Slechts in helft van Limburg genoeg sociale woningen”

Dat is de titel op de voorpagina van Het Belang van Limburg van maandag 20 september 2021. (1)
Het Studiecentrum Willy Claes heeft een analyse gemaakt van de meest recente cijfers van het aantal sociale woningen in Limburg.

De Vlaamse overheid moet meer en sneller investeren in klimaatvriendelijke, betaalbare en sociale woningen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De structuren zijn daartoe niet belangrijk, enkel de resultaten tellen.”

Tags:

Gaan we Limburgs succesverhaal wegjagen?

Dat is de titel van een gezamenlijk persbericht namens VOORUIT van federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt en zijn Vlaamse collega Ludwig Vandenhove.
Het gaat over de wolf.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg