Limburg

Thesisverdedigingen

“Het slot van het school- of academiejaar betekent eindwerken en thesissen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind het altijd fijn en interessant als ik gevraagd word om in jury’s te zetelen.

  

Afschaffen opkomstplicht: een cruciale fout

In Het Belang van Limburg van woensdag 14 juni 2023 herhaalt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zijn stelling: “Het was een cruciale fout om de opkomstplicht voor lokale verkiezingen af te schaffen”.(1)

Interlokale Vereniging Bipool Genk-Hasselt

“Genk en Hasselt hebben besloten nauwer gaan samen te werken. Daartoe hebben ze de Interlokale Vereniging Bipool Genk-Hasselt opgericht. (1)
Ik vind dat een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Waarom vind ik dat positief? Omdat hiermee nog eens bevestigd wordt dat samenwerken van gemeenten perfect kan in plaats van fusies of van altijd maar te spreken over fusies. Als samenwerkingen kunnen voor grotere steden, zelfs centrumsteden, waarom zou dat dan niet kunnen voor kleinere gemeenten en steden?

Tags:

“Zoveelste bewijs dat provincies overbodig zijn”

Een uitspraak van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) naar aanleiding van de erkenning van een aantal geloofsgemeenschappen. (1)

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT). 

Ik steun Landschapspark ‘Hart van Haspengouw’

“De vzw Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren heeft een dossier ingediend om op Vlaams niveau onze streek erkend te krijgen als Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger.
“Als ex-voorzitter en Haspengouwer ondersteun ik ten volle deze kandidatuur.

‘Mooie jaren’

‘Mooie jaren’ is de titel van een toneelstuk van Het nieuwstedelijk. (1)

“Op vrijdag 19 mei 2023 vond de première plaats in het cultureel centrum in Hasselt, Kunstlaan 5.
Sonja en ik waren aanwezig”, zegt Ludwig Vandenhove.

“‘Mooie jaren’ is gemaakt op vraag van de Universiteit Hasselt (UHasselt) naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de instelling.

De geschiedenis van de UHasselt kan niet los gezien worden van de geschiedenis van de provincie Limburg. En dat komt in deze productie heel goed tot uiting.

Hoe erg is de dreiging van het bacterievuur?

“De bedreiging van bacterievuur voor onze fruitsector in het algemeen en de perenteelt in het bijzonder is weer bijzonder actueel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 17 mei 2023.

‘Tussen de peren’

Televisie Limburg (TVL) heeft een interview gedaan met Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ‘tussen de peren’ omtrent zijn standpunt rond het bacterievuur dat een groot gevaar betekent voor de fruitsector in Haspengouw.

Limburg weer maar eens benadeeld!

“De provincie Limburg krijgt de laagste financiering in het kader van een project voor nieuwkomers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De reden? De subsidie wordt verdeeld per regio en Limburg wordt nu gestraft, omdat wij als provincie absoluut één regio willen blijven.

Is dat een represaillemaatregel? Voor mij wel.
Het budget is voor elke regio even groot, personeelskosten voor twee personen, ongeacht het aantal inwoners, nieuwkomers of gemeenten. Verhoudingsgewijze heeft Limburg zo de laagste financiering.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg