Limburg

Geen verlenging Vlaamse subsidies voor het Limburgs Kunstenoverleg (LKO)

Vlaanderen zal de subsidiëring van het LKO niet verderzetten na 2022.
Het LKO speelt een belangrijke regierol binnen de Limburgse kunstensector.

Dat heeft Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management geantwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg heeft geen geld meer tegoed uit Kempische Steenkolenmijnen (KS)-enveloppe

De Limburgse ex-mijnwerkers hebben de laatste twee jaar diverse acties gevoerd met het oog op het verkrijgen van achterstallige pensioenen en het niet moeten betalen van belastingen op dat bedrag van de retroactiviteit.
VOORUIT Limburg steunt hen daarin.

In de rand daarvan beweert de KS-Vriendenkring dat Vlaanderen en Limburg eveneens nog recht op geld zouden hebben uit die federale KS-enveloppe.

Minister Bart Somers is akkoord met mij

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de problematiek van de regiovorming in Limburg.

“Op mijn mondelinge vraag van dinsdag 25 januari 2022 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft Bart Somers geantwoord dat hij ook hoopt op een snelle beslissing in dit dossier in het belang van Limburg.

“Waarom blijft het zo stil rond regiovorming Limburg?”

Dat is de titel van een interview dat Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gehad heeft met Televisie Limburg (TVL). (1)

Limburg moet één regio blijven en mag niet opgesplitst worden in drie regio’s”, herhaalt Ludwig Vandenhove. “Ik heb ook heel wat bedenkingen bij het decreet ‘tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie’”.

Hieronder vindt u het interview.   

Bart Somers wil niet van wijken weten

De gemeenten Ham en Tessenderlo gaan fusioneren.Omdat zij op vrijdag 31 december 2021 al dan niet beschikten over 30 000 inwoners dreigen zij veel geld - 3 miljoen euro - te verliezen. (1)

In functie van het aantal inwoners neemt de Vlaamse regering een bepaald bedrag aan schuld per inwoner over van gemeenten, die fusioneren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik spreek over gemeenten niet verplichten te fusioneren, maar ze ‘uitkopen’.

Landschapspark Hart van Haspengouw?

“Haspengouw moet ten volle gaan voor de erkenning als Vlaams Landschapspark”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) Ludwig Vandenhove.

Privé-investeerders blijven (weer) in gebreke!

“Ik heb het over de wielerpiste, die op de site van het circuit van Zolder (Heusden-Zolder) zal gebouwd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Uiteindelijk zal de private sector, ondanks de beloftes, geen euro investeren.

Krijgen seniorenverenigingen voldoende Vlaamse subsidies?

De groep Vlaamse senioren wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk dat de samenleving en de politiek er voldoende en zelfs meer aandacht voor hebben of zeker zouden moeten voor hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zet Vlaanderen het cultureel beleid van de provincies verder?

“Dat was alleszins de afspraak toen vanaf 1 januari 2018 de provincies op bepaalde beleidsdomeinen, zoals cultuur, hun bevoegdheden moesten overdragen aan Vlaanderen en/of de gemeenten.
Hoever staat het hier nu mee?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Wat wil de N-VA met de Vrijzinnigen?

Zeer uitzonderlijk heeft de meerderheid in de Limburgse provincieraad -CD&V, N-VA en Open Vld- een ongunstig advies gegeven over de begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD).
Dat is nooit eerder gebeurd. En dit zonder voorafgaand overleg! (1) (2)

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg