Op wandel in Rukkelingen-Loon (Heers)

“Op maandag 20 mei 2024 ben ik nog eens polshoogte gaan nemen in deelgemeente Rukkelingen-Loon van Heers met VOORUIT-gemeenteraadslid en inwoonster Erika Princen.
Een groot gedeelte van de woningen is er getroffen door scheuren en verzakkingen, wellicht als gevolg van de waterwinning door De Watergroep”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik heb hier al talrijke mondelinge en schriftelijke vragen over gesteld in het Vlaams Parlement. En de aanhouder wint: Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft beslist dat de waterwinning moet stopgezet worden in 2029.
Zal dit volstaan? Dat is af te wachten.

Een vijftigtal inwoners zijn een burgerlijke procedure gestart tegen De Watergroep om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de waterwinning en de scheuren en de verzakkingen. 
Die zaak wordt ongetwijfeld vervolgd.
De Watergroep wil absoluut geen verantwoordelijkheid nemen voor wat ze – waarschijnlijk - heeft aangericht.

 
 

Het is echt pijnlijk om een aantal woningen te bekijken en de onzekerheid bij de inwoners aan te voelen.

De natuur neemt altijd weerwraak. 
Vlaanderen moet beseffen dat bij toekomstige waterwinningen er rekening moet gehouden worden met de gevolgen voor de omgeving. Ook de klimaatverandering speelt hierin een rol.

Wij blijven met VOORUIT de getroffen inwoners steunen en zullen eveneens de toekomstige Vlaamse bevoegde minister van Omgeving blijven ‘bestoken’ met vragen.

Voor mij is dit dossier weer een mooi voorbeeld van hoe concrete en praktische problemen vertaald kunnen en moeten worden in het Vlaams Parlement.”
___   

Tags: