Gezond eten (op school)

“Elk kind verdient minimum één gezonde maaltijd per dag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is één van onze programmapunten voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 9 juni 2024.

Ik sta ermee in de provinciale folder van VOORUIT.(1)

Voor gratis, gezonde maaltijden op school

Op een lege maag kun je niet leren. En op een zakje chips of een koud stuk pizza al zeker niet. VOORUIT wil meer investeren in al onze kinderen met gratis, gezonde maaltijden op school en lagere schoolfacturen, zeker ook in het middelbaar en het praktijkonderwijs.”

Wij besteden als VOORUIT veel belang aan onze kinderen en jongeren (van pagina 125 tot en met 152 in het verkiezingsprogramma).(2)

Armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder horen niet meer thuis in een welvarende samenleving, zoals de Vlaamse. Daarom is het aanpakken ervan prioritair voor VOORUIT. Elke vorm van armoede, ook lege brooddozen, moeten bestreden worden.”
___