Limburg

Optimalisatie waterhuishouding Schulensbroek?

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 16 november 2021, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend voor de optimalisatie van de waterhuishouding in het Schulensbroek.

Oorlog in Oekraïne ook erg voor fruitsector

“Akkoord, het is een relatief probleem in relatie met wat de Oekraïense burgerbevolking afziet en lijdt als gevolg van de Russische inval, maar door de internationale boycot worden ook heel wat economische sectoren en personen en gezinnen getroffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat geldt onder andere voor de Haspengouwse fruitteeltsector in het algemeen en de perensector in het bijzonder.

Landschapsparken en plattelandsontwikkeling

“Voor mij kunnen Nationale Parken en zeker Landschapsparken een belangrijke hefboom zijn voor plattelandsontwikkeling”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het zou de intentie concretiseren dat plattelandsontwikkeling niet enkel draait om landbouw, maar om een eerder horizontale aanpak over diverse beleidsdomeinen heen.
Daarnaast kunnen landschapsparken en bepaalde landbouwactiviteiten perfect complementair zijn aan elkaar.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: positief nieuws

Het plan van de leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied -een reservatiestrook voor pijpleidingen -wordt aangepast. En er komt een nieuwe inspraakronde.

Dat antwoordde Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van donderdag 24 februari 2022.

Herk-De-Stad blijft alleen achter…

“Dat is de conclusie na mijn interpellatie op dinsdag 8 februari 2022 aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg één regio: logische beslissing!

De Vlaamse regering heeft eindelijk beslist over de regiovorming in Vlaanderen.
Het belangrijkste is dat Limburg één regio blijft. (1)

"De Vlaamse regering heeft de enige logische beslissing genomen: Limburg behouden als één regio", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"VOORUIT Limburg en ikzelf zijn tevreden.

PFAS en PFOS: het vervolg

Na de milieuproblemen van 3M in en rondom Zwijndrecht is er in Vlaanderen een globaal debat op gang gekomen rond de vervuiling met Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS).

Inwoners en betrokkenen uit regio’s waar er mogelijk PFAS en/of PFOS-vervuiling is, maken zich zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En terecht.

Medische controle in de fruitsector: voor iedereen gelijk

Uit cijfers blijkt dat er heel wat arbeidsongevallen zijn in de land -en tuinbouwsector. Bovendien zou het niet zo goed gesteld zijn met de opvolging van de werkomstandigheden en -omgevingen van vooral tijdelijke en/of buitenlandse arbeidskrachten.

“Dat geldt evenzeer voor de fruitsector in de regio Haspengouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans vallen zij onder dezelfde welzijnswetgeving als het ander - continue en/of Belgische - personeel.

Schade aan woningen door waterwinning: nog geen duidelijkheid

De omwonenden van de waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers) worden (nog altijd) geconfronteerd met de gevolgen ervan, onder andere aan hun huizen.

Ik heb hier al enkele keren Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over ondervraagd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 1 februari 2022 heb ik dat opnieuw gedaan.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: graag duidelijkheid!

“Ik vertrouw het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Is de Antwerpse chemiesector via actief lobbyen het dossier naar zijn hand aan het zetten?”

Ik stelde opnieuw een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 25 januari 2022.
Er komt maar geen duidelijkheid en de deadline voor correcte en concrete informatie wordt maar steeds meer vooruit geschoven
.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg