Limburg

Wandelen in De Maten

“Limburg heeft heel veel wandelgebieden, ‘staycation’ - een positief overblijfsel van corona - is nergens zo simpel en aantrekkelijk als in onze provincie. Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen en dat moeten we zo houden en koesteren als iets positiefs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sonja en ik doen regelmatig een ander natuurgebied aan, meestal in Limburg.
Dat is iets wat ik overgehouden heb aan mijn voormalige functie als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur
.
Op vrijdag 11 augustus 2023 waren we in De Maten in Genk.
Het gebied wordt beheerd door de vzw Natuurpunt.

 

Tags:

‘Wortels’

Op zondag 6 augustus 2023 vond in het kader van het kunstenfestival MOMENT in Tongeren de toneelvoorstelling ‘Wortels’ plaats.
Locatie: Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Sint-Truidersteenweg 323.

“Sonja en ik waren aanwezig”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Over buurtpreventie, buurtnetwerken en WhatsAppgroepen

‘Buurtnetwerken verenigen 20 000 Limburgers, maar chaos regeert’ (1).
Dat titelt Het Belang van Limburg van dinsdag 1 augustus 2023 op de voorpagina.

“Niks mis met deze ‘forse’ aankondiging.
Elk initiatief rond veiligheid is positief, maar ik wil er als gewezen Limburgs gedeputeerde van Veiligheid enkele kanttekeningen bij maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Droogteplan voor elke gemeente: dringend!

“Op dit ogenblik heeft nauwelijks één op de drie Vlaamse gemeenten een hemelwater- en droogteplan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met de toenemende klimaatcrisis moet dat dringend veranderen.
Ik heb er al in 2018 voor gepleit als toenmalig bevoegd Limburgs gedeputeerde.

‘Bewaking’ Limburgse natuurgebieden: is nodig!

“Vandalisme is overal, ook in natuurgebieden”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is spijtig genoeg een kwaal van deze tijd.

Natuurverbindingen in Sint-Truiden

“Het met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden - open ruimte - speelt een cruciale rol bij het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De provincie Limburg - het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) - heeft een overzicht gemaakt van zogeheten mogelijke groene linten in elke Limburgse gemeente en welke diersoorten daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Alles kadert binnen de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030.

Landschapsparken en Nationale parken: knowhow gebruiken

“Limburg is nu de groenste provincie van Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat moeten we blijven uitspelen.

Bestrijdingsplicht voor bacterievuur opnieuw verplicht

“Soms wordt er toch nog rekening gehouden met de inbreng van een parlementslid, zelfs uit de oppositie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement heb ik een aantal keren gepleit dat bacterievuur of perenvuur opnieuw verplicht zou moeten gemeld en bestreden worden.
Nu is dat beslist door Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).

Ja, Meryame Kitir is een groot verlies

“Voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid Meryame Kitir (VOORUIT) heeft haar afscheid aan de politiek aangekondigd en zal geen kandidaat meer zijn voor de federale verkiezingen van volgend jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Terril van Waterschei: onenigheid tussen ANB en stad Genk

“Er is onenigheid tussen het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) en de stad Genk over de herinrichting van de terril in Waterschei”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“ANB heeft de terril laten herinrichten met de bedoeling een beter evenwicht te krijgen tussen recreatief gebruik en de bescherming van landschap en natuur.  

De stad Genk wil dat ANB die herinrichting herziet. (1)
Hoe moet het nu verder
?

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg