Ook landbouw zwaar getroffen, maar…

“De hevige regenval van de laatste weken heeft zware gevolgen.
We moeten maar kijken naar de wateroverlast waarmee verschillende streken in België en Vlaanderen geconfronteerd worden. En het is nog niet gedaan(1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Erg, zeer erg. 
Juist op dergelijke ogenblikken zou de bevolking meer dan ooit moeten beseffen dat er klimaatmaatregelen nodig zijn. Maar het tegendeel is waar: bij de komende parlementsverkiezingen is klimaat geen hot item.
Nog erger: ik heb de indruk dat de gemiddelde burger er minder en minder wakker van ligt.

Typerend in dat verband is het afzwakken van allerlei maatregelen in het kader van de Europese Green Deal sedert Frans Timmermans verdwenen is als Europese Unie (EU)-commissaris.(2)

Het meest frappant voorbeeld is en blijft de landbouwsector.
Heel wat boeren klagen terecht over het weer van de laatste weken, kortom, over het klimaat.
Velden en gronden staan onder water, ze zijn nauwelijks te betreden.
Aardappelen kunnen niet gerooid worden.
Er kan niet gezaaid worden.
Etc.

Maar durf niet te spreken over een aanpassing van het landbouwbeleid, dan is het kot te klein.
Als je durft spreken, zoals VOORUIT, over een andere, duurzame aanpak, krijg je de wind en nog veel meer van voren.

De landbouwprotesten van de voorbije maanden en de populistische manier van reageren hierop door sommige politieke partijen bevestigen dat.

Het Nederlands regeerprogramma qua landbouw van het op til staande extreemrechts en rechts kabinet spreekt boekdelen. Dat is precies wat de landbouworganisaties en de politieke partijen, die hen ‘nalopen’, ook in Vlaanderen, willen.
Ik citeer: “Dat de natuur naar het achterplan verhuist, is slecht nieuws voor het klimaat. Want een gezonde natuur is nu eenmaal onontbeerlijk om de CO2 in de lucht te verminderen. En de Europese klimaatdoelstellingen halen zonder iets aan de methaanuitstoot van de landbouw te doen, is bijna niet mogelijk.”(3)

Ik word er stilaan moedeloos van: als politicus, maar ook als burger.
Terwijl de boeren ‘onder water’ staan, gaat de Boerenbond (BB) betogen, onder andere tijdens de wielerwedstrijd De Ronde van Limburg, op Pinkstermaandag 20 mei 2024. En sommige politieke partijen ondersteunen dat nog. Dus blijkbaar is er geen klimaatprobleem, die overvloedige regen komt er bij manier van spreken vanzelf.
Hoe inconsequent kan je zijn?

Er is maar één oplossing: ons aanpassen met een volgehouden reeks van maatregelen gedurende vele jaren, ook voor de landbouwsector.” 
___