Domein Speelhof: het vervolg, hopelijk…

Op maandag 28 augustus 2023 heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden de tweede fase van de restauratie en de herbestemming van Speelhof gegund.
Het gaat om de restauratie van het herenhuis met orangerie en bijgebouwen.
Kostprijs: 3 569 356, 32 euro, inclusief 21% Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).

“Het oorspronkelijk plan van de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid was om de werken al te laten starten in 2021”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar omwille van het gebrek aan beleidskeuzes binnen het college van burgemeester en schepenen en de slechte budgettaire situatie is dit altijd maar uitgesteld.
Nu moest de gemeenteraad ‘met het mes’ op de keel beslissen, omdat anders de Vlaamse subsidies, onder andere voor het opstellen van het dossier, moeten terugbetaald worden. En de stad Sint-Truiden zou dan voor de komende jaren geen erfgoedpremies meer kunnen aanvragen voor deze site.

In feite onvoorstelbaar. Een stadsbestuur zou zulke zware investering toch moeten aftoetsen aan de globale financiële toestand. En natuurlijk mag je geen subsidies laten verloren gaan, maar je moet op voorhand weten of je het overige geld, los van de subsidies, hebt.
Ter vergelijking: een persoon of een gezin zijn niets met restauratiepremies voor de eigen woning als ze de rest van de bouw- of verbouwingswerken niet kunnen betalen.
Komt daar nog bij dat sinds vorige week blijkt dat de opbrengsten uit de verkoop van eigen patrimonium van de stad Sint-Truiden met 11 miljoen euro zijn overschat. (1)
Wat met eventuele meer werken, zoals dat meestal gaat met dat soort investeringen?

Het gaat hierbij om een project, waarvan we weten waar we beginnen, maar niet weten waar we zullen eindigen.

Als VOORUIT hebben wij ons onthouden bij de stemming.
Het gaat om een goed project, maar kunnen wij ons dat als stad nu nog veroorloven gezien de slechte financiële toestand?
Wij zullen bij toekomstige plannen dezelfde houding aannemen indien ze inhoudelijk goed zijn: er moet duidelijkheid zijn over de financiering en de impact op de stadsfinanciën.”