“Zacht waar het kan, hard waar het moet”

Dat was de leidraad van de tussenkomst van gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove namens VOORUIT tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 28 augustus 2023.
De aanleiding: de recente gebeurtenissen aan het station. Het is ook de titel van zijn eerste boek dat hij schreef rond veiligheid. (1)

De enige oplossing is een globale aanpak met betrokkenheid van alle partijen (2)”, zei Ludwig Vandenhove.
"Het plan van mij indertijd als burgemeester  - ‘Het Veiligste station van Vlaanderen’ - moet geactualiseerd en aangepast worden aan de huidige situatie en nieuwe elementen, zoals de bouw van de nieuwe school aan de achterkant.
Ik blijf daarvan zeggen dat de locatie een slechte beslissing is, alleszins wat de verkeerssituatie betreft.

Waarom is er zolang gewacht om in te grijpen en is het nu ineens alle hens aan dek? Het kan toch niet dat ineens een filmpje over pestgedrag van meer dan zes maanden geleden (carnaval) opduikt in de media en dat het dan groot alarm is. (3)
Vanaf het ogenblik dat het parket en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op de hoogte waren van deze feiten had er sneller moeten ingegrepen worden.

Diegenen, die daden plegen, die niet door de beugel kunnen, moeten hard aangepakt en bestraft worden. Is HARD! Daar horen onder andere drugsdealers onder.
Personen met alcohol- en/of drugsproblemen moeten op een sociale manier aangepakt worden, wij moeten ze trachten te helpen. Is ZACHT! Mensen, die bijvoorbeeld 's nachts buiten moeten slapen, dat past niet in één van de rijkste regio’s ter wereld.

Er moet meer bestuurlijke handhaving zijn op de uitbating van handelspanden als er vermoed wordt dat de uitbating gebeurt door malafide personen.
Criminaliteit trekt criminaliteit aan.

De recente maatregelen van burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v), die nu moeten bekrachtigd worden, zijn paniekvoetbal en zullen niets verhelpen. Daarom zullen wij tegenstemmen als VOORUIT.
Banken wegnemen, die net het sociaal contact moeten bevorderen, heeft een averechts effect en zorgen voor verplaatsingsgedrag.
Een alcoholverbod opleggen, wat ik indertijd als burgemeester al ingevoerd heb aan het station, rond de nachtwinkels en op de vesten, werkt enkel als het strikt opgevolgd wordt.
Waarom moet er een specifieke beslissing vallen inzake systematische identiteitscontroles? Dat kan de lokale politie Sint-Truiden altijd doen als ze denken dat er iets verdachts gebeurt.

Wat nu gebeurt rond het station in Sint-Truiden is niet uniek.
De meeste stationsomgevingen kampen met die problemen en die komen regelmatig terug. Best kunnen we leren uit de aanpak op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld de overlastteams in Hasselt.

Alles wordt nu weer op één hoop gegooid en dat komt sommigen, om het Vlaams Belang niet te noemen, goed uit.
De problemen aan het station zijn één zaak, de steekpartij rond de kermis is een andere zaak en de verkeersagressie in de Stapelstraat is nog een andere zaak.
Dat zijn zaken, die kunnen gebeuren in een middelgrote stad, alleen vallen ze nu samen
.
Alles samen blijft Sint-Truiden een veilige stad.

Het debat wordt ongetwijfeld verdergezet tijdens de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken van donderdag 31 augustus 2023. Maar er moet nu vooral actie op het terrein komen.”